Detail kurzu

Účetní závěrka za rok 2021 pro podnikatele včetně přípravy podkladů pro daňové přiznání - WEBINÁŘ

NOVATIS s.r.o.

Popis kurzu

VZDĚLÁVACÍ CÍL:

Podrobné seznámení se s procesem účetní závěrky a přípravou podkladů pro daňové přiznání právnických osob,

rozdíly mezi účetním a daňovým pohledem, povinnosti spojené s účetní závěrkou, promítnutí mimořádných opatření

roku 2020 a 2021 do účetnictví a daně z příjmů.

Upozornění!  školení bude realizováno pouze online / tj.  webinář/


 

 

Obsah kurzu

 •  Účetní závěrka :
  •  Příprava účetní závěrky včetně stanovení termínů pro jednotlivé povinnosti ,
  •  Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech,
  •  inventarizace z pohledu DPH –náležitosti likvidačních protokolů
  •  Účetní a daňové odpisy
  •  Opravné položky k pohledávkám –účetní a daňový pohled, odpis pohledávek, zápočty
  •  Rezervy účetní a daňové
  •  Časové rozlišení nákladů a výnosů
  •  Dohadné položky
  •  Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů ( daňové a nedaňové)
  •  Kursové rozdíly
  •  Zaúčtování daně ( splatné i odložené , výpočet odložené daně)
  •  Sestavení povinných výkazů podle jednotlivých kategorií účetních jednotek včetně přílohy
  •  Schvalování, zveřejňování, povinnost auditu a další povinnosti spojené s účetní závěrkou
  •  České účetní standardy týkající se účetní závěrky
  •  Interpretace NÚR týkající se účetní závěrky

 

 •  Daňový pohled:
 •  časové rozlišení nákladů a výnosů z pohledu daně z příjmu,
 •  daňově neuznatelné náklady,
 •  vyloučené výnosy,
 •  položky zvyšující a snižující základ daně,
 •  daňové odpisy,
 •  paušální výdaj na auto,
 •  daňové opravné položky,
 •  daňové rezervy,
 •  stanovení základu daně,
 •  položky odčitatelné od základu daně,
 •  slevy na dani,
 •  uplatnění ztrát minulých období, 
 •  zálohy na další období.

 

 •  Účetní a daňové dopady mimořádných opatření roku 2021
 •  do účetnictví a daně z příjmů( např. zpětné uplatnění daňové  ztráty,
 •  kompenzační bonusy,  program Antivirus a další)
 •  Dotazy

                 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku "pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:       Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚčlenka

                                                        Komory certifikovaných účetních

    Termín:      1. února 2022  / úterý / od 8.30 hod.  (  8.00  prezence )

      Místo:       online

        Cena:      2200,-Kč / vč. DPH /

 

Cílová skupina

finanční účetní, poradci
Poznámka k ceně

v případě účasti dvou a více osob z jedné organizace sleva 200 Kč za každého účastníka

Kontaktní osoba

Martin Bauer
722546496
seminare.ekonomika@seznam.cz

Hodnocení
Organizátor