Detail kurzu

Údržba veřejné zeleně - akreditovaný rekvalifikační kurz oboru Zahradník

Mgr. Miroslava Komárková

Popis kurzu

Absolvent akreditovaného rekvalifikačního kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě zeleně měst, obcí a soukromých prostranství, uplatní se také v zahradnických provozech, které se zabývají pěstováním okrasných stromů a keřů, v soukromých zahradnických firmách, které zakládají a udržují sadovnické úpravy.
Kurz je určen také pro ty, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a uplatnit je na svých soukromých zahradách, nebo plánují začít v tomto oboru podnikat.

Kurz je zakončen státní zkouškou pro získání profesní kvalifikace oboru Zahradník, povolání Údržba veřejné zeleně, profesní kvalifikace Údržbář/údržbářka veřejné zeleně.

Obsah kurzu

Poznávání okrasných stromů a keřů používaných pro venkovní výsadby, výsadba okrasných dřevina a květin, zakládání a tvorba květinových záhonů, péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, tvorba zahrad, zahradní růže, používání přípravků na ochranu rostlin, zakládání travnatých ploch výsevem a pokládkou travních koberců, péče o travnaté plochy, údržba stavebních prvků, BOZP.
Exkurze: Dendrologická zahrada Průhonice, Průhonický park, firma KMV - Návrhy a realizace zahrad, pěstování travních koberců, Ždírec, Doksy.

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny

Certifikát Osvědčení o profesní kvalifikaci Údržbář/údržbářka veřejné zeleně, které je platné pro vykonávání povolání Údržba veřejné zeleně, Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Údržba veřejné zeleně, Europass. Poznámka k ceně

Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce mohou zažádat o proplacení této rekvalifikace Úřad práce.

Hodnocení
Organizátor