Detail kurzu

Krajinář - akreditovaný rekvalifikační kurz oboru Zahradník

Mgr. Miroslava Komárková

Popis kurzu

Krajinář pěstuje a vysazuje okrasné rostliny, provádí údržbu zeleně v zahradách, parcích a krajině. Realizuje krajinářské úpravy. Zabývá se také ochranou a správou objektů zeleně a péčí o něj.
Absolvent akreditovaného rekvalifikačního  kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě veřejné i soukromé zeleně a zeleně ve volné krajině. Uplatní se také v okrasných školkách, v lesních závodech a zahradnických firmách, které se zabývají navrhováním a realizacemi krajinářských úprav. Kurz je určen také pro ty, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a využít je na svých soukromých zahradách, nebo plánují začít v tomto oboru podnikat.
Rekvalifikační kurz je zakončen státní zkouškou z profesní kvalifikace Krajinář, PK: 41-038-H.

Obsah kurzu

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby, výsadba a péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům, řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti, zakládání a údržba travnatých ploch, vyměřování sadovnické a krajinářské úpravy, tvorba zahrad, zakládání a estetické principy tvorby květinových záhonů, péče o vzrostlé a památné stromy, stavební materiály a drobná zahradní architektura, údržba  a zakládání přírodě blízkých biotopů v krajině. 
Exkurze: Dendrologická zahrada Průhonice, Průhonický park. Botanická zahrada Praha-Troja, pražské zahrady, firma KMV - Návrhy a realizace zahrad, pěstování travních koberců, Ždírec, Doksy.
Hodinová dotace: 90 hodin teoretická část, 90 hodin praktická část, zkouška z profesní kvalifikace.

Cílová skupina

kurz je určen pro všechny

Certifikát Osvědčení o získání profesní kvalifikace Krajinář/krajinářka 41-038-H, Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu Krajinář/krajinářka, Europass. Poznámka k ceně

Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce mohou zažádat o proplacení této rekvalifikace Úřad práce.

Hodnocení
Organizátor