Detail kurzu

Interní auditor (HACCP)

C.Q.M., spol. s r. o.

Popis kurzu

Objasnění metodiky „Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci“ publikované ve Věstníku MZe č. 2/2010. Pouze podle této metodiky lze od 1. 1. 2013 certifikovat systém HACCP. Výklad základních principů interních auditů, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod, vyhodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých nápravných opatření.

Obsah kurzu

  • Základní pojmy HACCP a význam prevence
  • Metodika identifikace nebezpečí a hodnocení rizik
  • Principy týmové práce
  • Novela normy ČSN EN ISO 19011:2019 – silné a slabé stránky
  • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
  • Požadavky na interního auditora
  • Plánování a realizace interních auditů
  • Práce s výsledky interních auditů
  • Efektivnost a účinnost nápravných opatření

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

Cílová skupina

Kurz je určen pro auditory HACCP.

Kontaktní osoba


+420 606 740 848
cqm@email.cz

Hodnocení
Organizátor