Detail kurzu

Interní auditor IATF 16949:2016 (základní kurz auditování v automobilním průmyslu)

NQA CZ s.r.o.

Popis kurzu

Zajištění způsobilosti pro provádění interních auditů ve smyslu požadavků mezinárodních norem IATF 16949:2016 a ISO 19011:2018. Nově bude auditování zaměřeno na efektivitu dodržování postupů a dosahované výsledky.

Obsah kurzu

1. den

 • Směrnice pro auditování systémů managementu
 • Plánování a příprava auditů
 • Vedení interních auditů
 • Auditování založené na rizicích
 • Hodnocení rizik
 • Řízení zdrojů (případová studie)
 • Kompetence interních auditorů

2. den

 • Požadavky normy IATF 16949:2016 na vedení organizace
 • Identifikace a analýza procesů
 • Monitorování a zlepšování procesů
 • Procesní přístup k vedení auditů systému (želví diagram)
 • Trendy ve vedení procesních auditů (VDA 6.3, vrstvené audity)

3. den

 • Požadavky normy IATF 196949:2016 na  provoz (část 7 a 8)
 • Rozvoj dodavatelů (případová studie)
 • Přehled požadavků dalších postupů
 • Audit projektu nových dílů (případová studie)
 • Úskalí a problémová místa auditů IATF 16949:2016
 • Nové trendy a očekávané změny v auditování

Cílová skupina

Základního kurzu interních auditorů IATF 16949:2016 je určen pracovníkům, kteří jsou odpovědní za zabezpečování kvality produktů v sériové výrobě, vzorkování materiálů, přejímání dílů a dalších realizačních procesů s praxí delší 2 roky. Jedná se o základní kurz auditování v automobilním průmyslu.

Certifikát Kurz je ukončen písemným testem. Po splnění testu bude účastníkům předáno osvědčení v českém nebo anglickém jazyce.

Kontaktní osoba

Ing. Šárka Tůmová
+420 567 300 215
audit@nqa.cz

Hodnocení
Organizátor