C.Q.M., spol. s r. o.

C.Q.M. od svého založení v roce 1995 uplatňuje při spolupráci se svými zákazníky starou, známou a stále platnou zásadu:

„Nedávejte hladovému rybu, naučte ho ryby chytat.“

Výsledkem spolupráce je proto stav, kdy náš zákazník sám dokáže:

 • snižovat své vnitřní ztráty (a tím zvyšovat svůj zisk)
 • identifikovat a odstranit zbytečné činnosti
 • odstranit samoúčelné a zbytečné „papírování“
 • lépe komunikovat se svými spolupracovníky a externími dodavateli
 • motivovat spolupracovníky
 • včas identifikovat reálné problémy a tyto problémy řešit
 • pomocí analýzy rizik včas identifikovat potenciální problémy a tyto problémy řešit
 • identifikovat a splnit požadavky a očekávání všech svých zainteresovaných stran

Od svého založení v roce 1995 klade C.Q.M. důraz nejen na „pouhé“ definování a dokumentování systému řízení organizace, ale především na efektivní řízení všech procesů, tj. na schopnost organizace včas identifikovat potřebu změny a umět na tuto změnu přiměřeně zareagovat.

Tento svůj přístup jsme nyní formulovali do tří priorit – tematických oblastí, ve kterých nabízíme své vzdělávací, konzultační a poradenské služby:

 • Integrovaný management
 • Management změny
 • Prevence

Podrobné informace najdete na našich webových stránkách.