Detail kurzu

Videoseminář Účetní závěrka 2020 • věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace vybraných účetních jednotek v ukázkách a příkladech

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušená lektorka vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

Program semináře ( 221 minut):

 • ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví souvisejících s řádnou účetní závěrkou (např. povinnosti pro vedení účetnictví, průkazný účetní záznam, příklady účetních metod včetně oceňování a odpisování majetku, inventarizace majetku a závazků, ukázky inventurních soupisů, zajištění věrného zobrazení skutečnosti, řádná účetní závěrka)
 • ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením na řádnou účetní závěrku 2020 – příklady sestavení jednotlivých část
 • České účetní standardy související s účetní závěrkou 2020
 • postup prací účetní uzávěrky – výklad souvisejících postupů účtování – příklady
 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků
 • vypořádání inventarizačních rozdílů
 • zjišťování výsledku hospodaření
 • konečný účet rozvážný
 • sestavení účetní závěrky
 • informace o úpravách v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2021
 • České účetní standardy účinné od 1.1.2021 příklady postupů účtování
 • dotazy máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Cílová skupina

Určeno pro ekonomické, účetní, kontrolní, majetkové pracovníky a pracovníky, kteří se podílejí na schvalování účetních závěrek vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)´.

Kontaktní osoba

Mgr. Vlachová
+420 222 515 741
vlachova@anag.cz

Hodnocení




Organizátor