Detail kurzu

!!!!! NOVINKA: Řešení rizik a příležitostí dle ČSN EN ISO 9001:2016, kapitola 6.1

C.Q.M., spol. s r. o.

Popis kurzu

Objasnění stále často nejasného pojmu „řešení rizik a příležitostí“. Budou ukázány základní principy a nástroje potřebné k řešení rizik a příležitostí, včetně objasnění nutných podmínek pro efektivní realizaci potřebných opatření.

Obsah kurzu

Obsah:

 • Základní pojmy potřebné pro řešení rizik a příležitostí
 • Vysvětlení pojmu „řešení rizik a příležitostí“
 • Jednotlivé fáze řešení rizik a příležitostí – metodika
 • Nutné podmínky pro řešení rizik a příležitostí
 • Úloha vrcholového vedení při řešení rizik a příležitostí
 • Principy týmové práce
 • Nástroje zpracování dat – statistické (grafické) metody
 • Stručný přehled 8-krokové metodiky managementu změny
 • Efektivnost a účinnost přijatých opatření
 • Význam prevence
 • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Cílová skupina

Kurz je určen nejen pro manažery kvality a členy řešitelských týmů, ale i pro všechny vedoucí pracovníky, kteří odpovídají za plánování a řešení rizik a příležitostí v rámci všech procesů organizace.

Kontaktní osoba


+420 737 875 819
cqm@email.cz

Hodnocení
Organizátor