Detail kurzu

Operační riziko v praxi

Advanced Risk Management, s.r.o.

Popis kurzu

První část semináře pokrývá otázky celkového rámce operačního rizika – jeho identifikaci, měření a řízení. Ve druhé části bude diskutována praktická implementace řízení operačního rizika s důrazem na hodnocení expozice vůči operačnímu riziku, rizikový apetit a klíčové rizikové indikátory (KRI). Dále budou diskutovány rozdíly v top-down a bottom-up přístupu při řízení operačního rizika, organizační uspořádání, tři linie obrany a role akčních plánů. Seminář také představí související témata, jako např. Business Continuity Management, operační riziko v IS/IT, reputační riziko a outsourcing.

Semináře je možné se zúčastnit také on-line formou přes Zoom.

Cílová skupina

Seminář je určen především risk manažerům a specialistům zodpovědným za operační riziko, interním auditorům, pracovníkům compliance.

Kontaktní osoba


+420 257 290 252
arm@arm.cz

Hodnocení
Organizátor