Detail kurzu

FKSP a sociální fondy - Aktuální stav - novela č.263/2021 Sb. z 8.7.2021 - tvorba předpisů /směrnic/ pro hospodaření s FKSP - školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

NOVATIS s.r.o.

Popis kurzu

FKSP se špičkovým odborníkem z MFČR

Obsah kurzu

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výukysi zvolí


 Abychom těm, co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a materiály k namnožení. 

 

CÍL:Cílem vzdělávacího programu je přehledný a srozumitelný výklad vyhlášky č.114/2002 Sb., o fondu

kulturních a sociálních potřeb a výklad souvisejících právních předpisů. Posluchači se pod odborným lektorským

vedením zorientují v problematice tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů. Na konkrétních příkladech z praxe

budou mít možnost získat odpovědi na své dotazy.

Cílová skupina

URČENO: Seminář je určen pro účetní, odborové funkcionáře, ekonomy, správce fondu a další zájemce

o tuto problematiku v organizačních složkách státu, příspěvkových organizacích, státních podnicích, obcích,

krajích a v městských úřadech. 

Poznámka k ceně

cena je buď za webinář včetně zaslaných podkladovýcm materiálů nebo za seminář včetně podkladových materiálů a drobného pohoštění

Kontaktní osoba

Martin Bauer
722546496
seminare.ekonomika@seznam.cz

Hodnocení
Organizátor