Česká fotovoltaická asociace, Ústav Fotovoltaiky a Elektromobility, z.ú.

Od okamžiku vzniku jsme nejvíce naplňovali naše poslání pořádáním odborných seminářů, školení a konferencí. Postupně jsme tuto oblast rozšířili o pravidelnou elektrotechnickou výuku, prováděním státních zkoušek, zastupováním a prezentací myšlenek Asociace v sousedním Německu. V rámci evropské spolupráce jsme vytvořili nejrozsáhlejší fotovoltaické vzdělávání v České republice pod názvem Fotovoltaický expert, které se v různých formách přenáší i do výuky technických středních a vysokých škol, včetně univerzit. Zásadním spolkovým i osobním příspěvkem současného výkonného ředitele pak bylo vydání knihy Fotovoltaické systémy v roce 2017. Kniha čítá více než 800 stran, na které se pracovalo bezmála dva roky, je dnes primárním učivem vysokoškolských studentů, a naleznete ji i ve všech studovnách krajských státních knihoven a škol.

V současnosti je Česká fotovoltaická asociace největší, nejstarší a vzděláním nejrozsáhlejší vzdělávací technickou institucí, založenou a provozovanou na bázi profesní vysoké školy jako Ústav Fotovoltaiky a Elektromobility. V rámci spolupráce vysokých škol zapojujeme studenty bakalářských, magisterských i doktorských oborů do aplikovaného výzkumu a měření v oblasti fotovoltaiky. 

Seznam kurzů instituce

Název kurzu Cena Termín