Detail kurzu

ON-LINE webinář Spisová služba v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců • seznámení s platnou legislativou

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cílem semináře je seznámit posluchače s platnou legislativou v oblasti spisové služby a archivnictví zastoupenou zákonem č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a dopadem novely toho předpisu z roku 2021 a následných úprav na původce dokumentů.

Obsah kurzu

Program semináře:

 • Legislativa: seznámení s aktuální legislativou i souvisejícími předpisy - postupný přechod k elektronické podobě spisové služby u veřejnoprávních původců - povinnosti z toho vyplývající.
  • Tvorba spisových řádů.
  • Spisová služba: operace související s příjmem • evidencí • rozdělováním • oběhem • vyřizováním • vyhotovováním • podepisováním • odesíláním • ukládáním a vyřazováním dokumentů - spisová služba v listinné i elektronické podobě – viz novelizace archivního zákona.
  • Tvorba spisů.
  • Příjem digitálních dokumentů: návaznost operací spisové služby na systém datových schránek, elektronickou adresu podatelny a samostatné evidence dokumentů.
  • strong>Skartační řízení: podrobnosti přípravy a průběhu skartačního řízení, předávání archiválií do archivů - specifika skartačního řízení u dokumentů evidovaných v elektronickém systému spisové služby a ostatních dokumentů v digitální podobě, příprava jeho realizace.
  • Kontroly: hlavní chyby původců, podoba a vybavení spisoven, přestupky a pokuty.
  • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
  • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Cílová skupina

Určeno pro: veřejnoprávní i soukromoprávní původce dokumentů jako jsou územní samosprávné celky a jimi založené a zřízené organizační složky nebo právnické osoby, organizační složky státu, státní příspěvkové organizace, státní podniky, školy, zdravotnická zařízení, obchodní společnosti a družstva s výjimkou bytových družstev zapsané v obchodním rejstříku, náboženské a odborové organizace, komerční spisovny a další

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor