Detail kurzu

Základy DPH - dvoudenní seminář pro začátečníky a mírně pokročilé • podrobné seznámení s problematikou 10. 6. a 11. 6. 2024 • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, bude kladen důraz na vysvětlení důležitých pojmů v problematice daně z přidané hodnoty týkajících se především problematiky DPH v České republice – přeshraniční operace pouze okrajově, přenos daňové povinnosti, náležitosti daňových dokladů, sazby daně ve stavebnictví, osvobozená plnění, nárok na odpočet daně, daň v poměrné nebo krácené výši, správa daně v tuzemsku včetně registrace k DPH, povinné lhůty a další včetně změn od 1.1.2024.

Účastníci obdrží ZDARMA publikaci "Abeceda DPH 2024" (ANAG 02/2024) v hodnotě 889,-Kč

Obsah kurzu

 • Předmět daně- definice
 • Základní pojmy
 • Ekonomická činnost, osoby povinné k dani
 • Obrat pro účely DPH
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky
 • Předmět plnění
 • Pořízení dopravního prostředku
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a KH
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, vazby na DPH a KH
 • Sazby daně – změny od 1.1.2024
 • Sazby daně ve stavebnictví – informace GFŘ
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně • lhůty • opravné daňové doklady
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých ( informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet, povinnosti, lhůta
 • Nárok na odpočet u vybraného automobilu - od 1.1.2024
 • Poměrný nárok na odpočet – výpočet a příklad
 • Krácený nárok na odpočet – výpočet a příklad
 • Správa daně v tuzemsku – registrace, lhůty, druhy daňových přiznání, povinný registrační údaj, zdaňovací období, zrušení registrace, nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení za daň
 • Pokuty v rámci DPH a kontrolního hlášení
 • Povinné formuláře v rámci DPH ( přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení)- podrobné seznámení posluchačů s jednotlivými typy formulářů a jejich vyplněním
 • Informace GFŘ k problematice DPH
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Vzhledem k tomu, že vysvětlení pojmů ze zákona o DPH, které se vyskytují už v úvodních paragrafech zákona, najdeme v zákoně v různých částech, nebude přesně dodržována posloupnost osnovy a proto není téma přesně rozděleno do dvou dnů.

Cílová skupina

Určeno pro: začátečníky a mírně pokročilé zájemce a pro nově registrované k DPH • dvoudenní seminář • 10. 6. a 11. 6. 2024
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor