Detail kurzu

Praktikum při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání 2022 • zdravotní způsobilost zaměstnanců k výkonu práce • agenturní zaměstnání a řešení pracovních úrazů • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: na semináři se posluchači seznámí s povinnostmi zaměstnavatelů v oblasti zajištění a dodržování zásad při předcházení pracovních úrazů a nemocí z povolání a dále s případným řešením pracovních úrazů a nemocí z povolání a jejich odškodňováním. Účastníci dostanou podrobné materiály obsahující celou řadu závazných vzorů, tiskopisů, příkladů a doporučených vnitřních firemních předpisů a zásady při jejich sestavování.

Obsah kurzu

Program semináře:

výčet právních předpisů upravujících problematiku zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu práce, pracovních úrazů a nemocí z povolání v roce 2022

pojem pracovní úraz a nemoc z povolání podle Zákoníku práce a dalších prováděcích předpisů

 • zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost – podle Zákona o pracovnělékařských službách a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu povinnosti zaměstnavatele předcházet pracovním úrazům podle Zákoníku práce v roce 2021 - §§§§§ 103 – 108 – rozbor, zdůraznění nejdůležitějších bodů obecná odpovědnost zaměstnavatele za pracovní úraz
 • prováděcí předpisy – vyhláška 125/1993 o povinném úrazovém pojištění, Nařízení vlády 170/2014 s účinností od 1.1.2015 • kniha úrazů – evidence pracovních úrazů • nařízení vlády 277/2015 O náhradě za bolest
 • úrazové pojištění u dohod o provedení práce a pracovní činnosti • úrazové pojištění statutárů • srážky ze mzdy z úrazového příplatku

nároky zaměstnanců při újmě na zdraví při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání

 • praktické provádění poskytování náhrad za újmu na zdraví při pracovním úrazu a nemoci z povolání • stanovení průměrného výdělku pro výpočet náhrad za újmu na zdraví • náhrady při úmrtí zaměstnance pozůstalým v roce 2022 • covidová diagnóza, jako nemoc z povolání
 • vnitřní firemní předpisy o postupech při pracovních úrazech a nemocech z povolání • tiskopisy, zasílání oznámení o pracovních úrazech a nemocech z povolání na pojišťovny Kooperativa a Česká pojišťovna
 • plnění jednotlivých náhrad za újmu za zdraví • praktické příklady výpočtů • krácení odškodnění • poznatky z praxe

zákoník práce a výpověď pro invaliditu z důvodů pracovního úrazu a nemocí z povolání

 • povinnost zaměstnavatele ve smyslu § 41 Zákoníku práce přeřadit zaměstnance na jinou práci •přechod zaměstnance z dlouhodobé pracovní neschopnosti do invalidity, nebo snížené způsobilosti k výkonu práce pro nemoc, pracovní úraz či zjištěnou nemoc z povolání
 • zákoník práce výpověď z pracovního poměru s následným nárokem na odstupné a to podle § 52 odst. d) • posudek o pozbytí zdravotní způsobilosti • dopady odstupného na další právní předpisy daňové předpisy, exekuce – souběh příjmů
 • judikatura – odstupné a nezabavitelná částka

agenturní zaměstnání v roce 2022 • zákoník práce a zákon o zaměstnanosti

 • základní povinnosti zaměstnavatelů při agenturním zaměstnání • smlouva mezi agenturou práce a uživatelem – obsah smlouvy •sankce za neplnění povinností ze strany agentury práce, ale i uživatele, výše pokut
 • pracovní úraz agenturního zaměstnance u uživatele a jeho řešení • praktické poznatky z agenturního zaměstnání
 • agenturní zaměstnanec jako občan EU nebo cizinec • pojem zastřené zaměstnání, nelegální práce, černá práce a možné sankce – názorné příklady • co kontroluje inspekce práce v součinnosti s cizineckou policií

základní informace v oblasti povinností zaměstnavatelů při zajištění pracovně lékařských služeb pro rok 2022

 • smluvní zajištění pracovnělékařské služby formou subdodávek • § 42a – výpisy z dokumentace, termíny • „Potvrzení o nezměněném zdravotním stavu“ • kdo nemusí mít svého smluvního poskytovatele pracovně-lékařské služby
 • agenturní zaměstnanec a jeho zdravotní způsobilost • vstupní pracovně lékařská prohlídka – § 32 zákoníku práce, kdo proplácí vstupní prohlídku • další pracovně-lékařské prohlídky. • názorné ukázky doporučených vzorů a tiskopisů
 • mimořádná opatření vlády v souvislosti s Covid-19 povinné testování, výsledky antigenních testů a další povinnosti zaměstnavatelů • součinnost se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb, a orgánem ochrany veřejného zdraví

další důležité aktuality podle posledního legislativního vývoje

diskuze a odpovědi na dotazy • při on-line připojení můžete pokládat dotazy písemně

Cílová skupina

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, zaměstnance zabývající se BOZP a vedoucí zaměstnance
Poznámka k ceně

Slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor