Detail kurzu

Pracovní doba a konto pracovní doby v širších souvislostech

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

  • Provoz zaměstnavatele a režim zaměstnance a stanovená týdenní pracovní doba, směnnost • co je to směnnost • správné zařazení zaměstnance do pracovního režimu (jednosměnný, dvousměnný…) s ohledem na potřeby zaměstnavatele a stanovenou týdenní pracovní dobu.
  • Kde a jak upravujeme pracovní dobu • pracovní smlouva a pracovní doba • kratší pracovní doba • zkrácená pracovní doba • pracovní smlouva a pracovní doba, varianty řešení přes vnitřní předpisy, kolektivní smlouvu a vliv uvedení směnnosti do pracovní smlouvy na flexibilitu zaměstnance při změně provozních potřeb zaměstnavatele • souvislost s místem výkonu práce a přesuny zaměstnance mezi provozovnami zaměstnavatele • formulace úpravy pracovní doby do vnitřních předpisů včetně příkladů z praxe, evidence pracovní doby a povinnosti zaměstnavatele.
  • Rozvržení pracovní doby - rovnoměrně a nerovnoměrně rozvržená pracovní doba • co je to rovnoměrně rozvržená pracovní doba a jak ji poznáme • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby, práce s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou, rozvržení stanovené týdenní pracovní doby na vyrovnávací období, délka vyrovnávacího období v souvislosti s provozní potřebou zaměstnavatele • nerovnoměrné rozvržení pracovní doby a hodinová nebo měsíční mzda.
  • Rozvrh pracovní doby (harmonogram směn) • harmonogram směn a práce s ním, plánování v souvislosti se svátky, seznámení zaměstnanců s harmonogramem směn, změny harmonogramu a úpravy doby seznámení se změnou • plánování směn s ohledem na nepřetržitý odpočinek mezi směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu a kdy je ho možné zkrátit a jak je to u zaměstnance pracujícího v nočních směnách • pracovní neschopnost, čerpání dovolené a překážky v práci v souvislosti s harmonogramem směn.
  • Práce přesčas • co je to práce přesčas a kdy ji lze nařídit, jak je to s výkonem přesčasové práce ve svátek, rozdíl mezi přesčasovou prací nařízenou a dobrovolnou, kdy sjednávat výkon dobrovolné práce přesčas písemně, jakým způsobem práci přesčas nařizovat, práce přesčas ve dny pracovního klidu, a které dny to vlastně jsou • limity práce přesčas a vyrovnávací období, jak je to s příplatkem a náhradním volnem za práci přesčas • práce přesčas v případě mzdy sjednané s přihlédnutím k práci přesčas a jak takové smlouvy sjednávat.
  • Konto pracovní doby • kdy je vhodné, čím se liší od ostatních úprav pracovní doby, rozvrhování pracovní doby v kontu, zavedení konta PD a podmínky, účet pracovní doby, přesčas při kontu pracovní doby, účet mzdy, stálá mzda, překážky v práci a dovolená v kontu pracovní doby
  • Pracovní doba a celodenní pracovní cesta • co se děje s pracovní dobou na celodenní nebo vícedenní pracovní cestě, kdy vzniká na pracovní cestě práce přesčas a kdy ne a jak je to při pružné pracovní době.
  • Přestávky v práci na jídlo a oddech, právo a povinnost, délka, dělení • přestávky na jídlo a oddech, kdy je poskytovat a jak je to při dvanáctihodinové směně, kdy ji nelze poskytnout a jak se to řeší dělení přestávky a souvislosti s bezpečnostní přestávkou, komplikace v případě závislosti dvou pracovníků, z nichž jeden bezpečnostní přestávku má jeden ne • úprava přestávek ve směrnicích zaměstnavatele a jak je to s evidencí.
  • Pružná pracovní doba • pružná pracovní doba a délka směny, základní pracovní doba, volitelná pracovní doba, kam zařadit přestávku v práci, práce přesčas při pružné pracovní době, vyrovnávací období, rozsah náhrad za překážky v práci a co se stane s pružnou pracovní dobou při celodenní pracovní cestě • zkušenosti se zaváděním pracovní doby v praxi
  • diskuze • odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, personální manažery, pracovníky PaM a všechny zájemce o tuto problematiku.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
seminare@anag.cz

Hodnocení
Organizátor