Detail kurzu

Sadovník - akreditovaný rekvalifikační kurz oboru Zahradník

Mgr. Miroslava Komárková

Popis kurzu

Sadovník realizuje a udržuje sadové úpravy. Určuje, vysazuje a ošetřuje rostliny v těchto úpravách. Zabývá se také správou a ochranou sídelní zeleně. 
Absolvent akreditovaného rekvalifikačního kurzu se uplatní jako kvalifikovaný pracovník při zakládání a údržbě veřejných i soukromých zahradních úprav, uplatní se také v zahradnických školkách, které se zabývají pěstováním okrasných stromů a keřů, v lesních závodech a zahradnických firmách, které vysazují a pečují o sídelní a soukromou zeleň. Kurz je určen také pro ty, kteří chtějí získat znalosti a dovednosti ze zahradnického oboru a uplatnit je na svých soukromých zahradách, nebo plánují začít v tomto oboru podnikat.

Obsah kurzu

Poznávání taxonů okrasných rostlin používaných pro venkovní výsadby, obsluha zahradní mechanizace, výsadba okrasných dřevin a květin, péče o okrasné dřeviny a květiny na trvalém stanovišti, aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům okrasných rostlin, řez okrasných dřevin na trvalém stanovišti, zakládání a údržba travnatých ploch, tvorba zahrad, zakládání a estetická pravidla tvorby květinových záhonů, údržba zahrad, parků a krajiny.
Exkurze: Dendrologická zahrada Průhonice, Průhonický park. Botanická zahrada Praha-Troja, pražské zahrady, firma KMV - Návrhy a realizace zahrad, pěstování travních koberců, Ždírec, Doksy.
Hodinová dotace: 75 hodin teoretická část, 75 hodin praktická část, zkouška z profesní kvalifikace.

Cílová skupina

kurz je určen pro všechny

Certifikát Osvědčení o profesní kvalifikaci Sadovník 41-007-H, Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, Osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání a používání přípravků na ochranu rostlin I. stupně podle Zákona 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péč Poznámka k ceně

Zájemci o kurz, kteří jsou vedeni v evidenci Úřadu práce mohou zažádat o proplacení této rekvalifikace Úřad práce.

Hodnocení
Organizátor