Detail kurzu

Příprava ke studiu oboru andragogika a personální řízení na FF UK

Katedra andragogiky a personálního řízení, FF UK v Praze

Popis kurzu

Kurz je obsahově koncipován jako příprava ke studiu a přijímací zkoušce bakalářského programu oboru andragogika a personální řízení. Účastníci kurzu budou informováni o oborovém zaměření studia na katedře a seznámeni se zaměřením přijímací zkoušky. Pozornost bude v kurzu zaměřena na oblast studijních předpokladů, širší společenskovědní a základní oborové znalosti. Důraz bude kladen zejména na poznatky ze sociologie, psychologie a pedagogiky. Oborová – odborná část obsahu kurzu bude orientována na oblast andragogiky a personálního řízení. V oblasti andragogiky budou účastníkům prezentovány poznatky o povaze vzdělávání a učení se dospělých a jejich souvislostech, o didaktice dospělých a vzdělávání a rozvoji lidí v kontextu práce. V rámci personálního řízení budou akcentována především témata vztahující se k vývoji řízení lidí, jeho současným koncepcím a k realizaci personálních aktivit.

Obsah kurzu

Termíny přednášek: leden – duben 2018, sobota, 10.00–15.00 hod. / 6 vyučovacích hodin, 10.00–13.20 hod. / 4 vyučovací hodiny

27. ledna 2018 (6 vyučovacích hodin) 10. února 2018 (4 vyučovací hodiny) 17. února 2018 (6 vyučovacích hodin) 3. března 2018 (6 vyučovacích hodin) 17. března 2018 (6 vyučovacích hodin) 7. dubna 2018 (6 vyučovacích hodin) 14. dubna 2018 (6 vyučovacích hodin) Místo konání přednášek: FF UK v Praze, Praha 1, Celetná 20, místnost č. 138

Obsah kurzu:

  1. Studium na katedře, zaměření přijímací zkoušky. Studijní předpoklady.
  2. Společenskovědní základ I.
  3. Společenskovědní základ II.
  4. Andragogické disciplíny I.
  5. Oblast personálního řízení I.
  6. Andragogické disciplíny II. Oblast personálního řízení II.
  7. Všeobecný kulturně-historický přehled. Setkání se studenty katedry. Shrnutí informací k přijímací zkoušce.

Cílová skupina

Kurz je určen zájemcům o studium bakalářského (prezenčního i k kombinovaného) programu oboru andragogika a personální řízení na FF UK.

Kontaktní osoba

PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
+420 221 619 605
martin.kopecky@ff.cuni.cz

Hodnocení
Organizátor