Detail kurzu

Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance

Marcela Skalická - ZaŠkol

Popis kurzu

Školení je určeno pro všechny vedoucí zaměstnance v zaměstnaneckém poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce a zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Úspěšným absolvováním tohoto školení je splněna povinnost zaměstnavatele vyplývající ze Zákoníku práce § 103, odst. 2.

Obsah kurzu

 • Použitá legislativa, Použité zkratky
 • Úvod
 • Zákoník práce
 • Práva a povinnosti zaměstnanců
 • Povinnosti zaměstnavatelů
 • Riziko práce
 • Zařazování prací do kategorií
 • Periodické lékařské prohlídky zaměstnanců
 • Přestávka v práci
 • Osobní ochranné pracovní pomůcky
 • Práce s elektronickým a elektrickým zařízením osobami bez elektrotechnické kvalifikace
 • Práce ve výškách a nad volnými hloubkami
 • Práce s chemickými látkami a chemickými směsmi
 • Pracovní úrazy
 • Bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
 • Revize vyhrazených technických zařízení
 • Bezpečnostní značky a signály
 • Inspekce práce

Cílová skupina

Všichni vedoucí zaměstnanci.

Certifikát Certifikát platný 3 roky. Poznámka k ceně

Cena se snižuje se vzrůstajícím počtem objednaných školení.

Kontaktní osoba

Marcela Skalická
+420 724 045 504
zaskol@zaskol.cz

Hodnocení
Organizátor