Detail kurzu

Interní auditor QMS dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

C.Q.M., spol. s r. o.

Popis kurzu

Objasnění základních pojmů potřebných k pochopení procesního pojetí a výklad požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 19011.

První den je určen pro účastníky, kteří nemají dostatečné znalosti a zkušenosti s předchozí verzí normy ČSN EN ISO 9001:2009, resp. se znalostí české terminologie, základních zásad a principů QMS.

Druhý den předpokládá u účastníků znalosti, které jsou obsahem prvního dne kurzu, a zabývá se obsahem novelizované normy ČSN EN ISO 9001:2016.

Třetí den je zaměřen na výklad základních principů interních auditů, tj. příprava, realizace, identifikace a definování neshod, vyhodnocení efektivnosti a účinnosti přijatých nápravných opatření.

Obsah kurzu

1. den:

 • Objasnění základních pojmů k procesnímu pojetí – norma ČSN EN ISO 9000, resp Annex SL
 • Zásady managementu kvality
 • Základní principy procesního pojetí – atributy řízeného procesu
 • Cyklus PDCA, resp. PDSA
 • Problematika analýzy nebezpečí a rizik
 • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

2. den:

 • Stručné zopakování zásad a principů managementu kvality
 • Struktura a obsah normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • Stručný výklad požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2016
 • Diskuze a dotazy účastníků (průběžně)

3. den:

 • Norma ČSN EN ISO 19011:2019 – silné a slabé stránky
 • Význam, cíl a způsob realizace interních auditů
 • Požadavky na interního auditora
 • Plánování a realizace interních auditů
 • Práce s výsledky interních auditů
 • Efektivnost a účinnost nápravných opatření

Účastníci, kteří úspěšné absolvují závěrečný test, obdrží osvědčení.

Cílová skupina

Účastníci si mohou zvolit na základě úrovně svých znalostí, zda budou absolvovat všechny 3 dny nebo zda jim bude postačovat jen druhý a třetí den. Je třeba upozornit, že závěrečný test obsahuje i problematiku prvního dne kurzu.

Kurz je určen pro interní auditory systému managementu kvality dle požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001:2016

Kontaktní osoba


+420 606 740 848
cqm@email.cz

Hodnocení
Organizátor