Detail kurzu

N videoseminář Dovolená po změně • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, mzdové souvislosti, příklady a problémy

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Program semináře (243 minut), pořízeno 12.11.2020:

Obsah kurzu

Program semináře:

 • porovnání původní a nové právní úpravy dovolené
 • délka dovolené v týdnech nebo jejich částí, možnosti prodloužení
 • dovolená za kalendářní rok a její poměrná část – přepočítávání práva na dovolenou na hodiny, souvislost mezi pracovní dobou a dovolenou od 1. 1. 2021
 • základní povinnosti zaměstnavatelů u pracovní doby – hlavní chyby zaměstnavatelů, jaký je vztah kalendářního měsíce a pracovní doby
 • způsoby rozvržení pracovní doby – postup a chyby u nerovnoměrného rozvržení (např. skryté přesčasy, hrozba sankcí), pružné rozvržení a konto pracovní doby (zvláštnost u dovolenné)
 • Postup při zpracování rozvrhu směn a jeho změnách
 • kratší pracovní doba
 • postup při zpracování rozvrhu směn a jeho změnách
 • zvláštnosti na železnici, v automobilové dopravě, v zemědělství, u pedagogických a akademických pracovníků (i s vazbou na dovolenou)
 • změna délky pracovní doby a přepočet dovolené
 • za které doby právo na dovolenou vzniká plně či částečně a za které nikoliv
 • dodatková dovolená v nové právní úpravě (zpřísnění)
 • čerpání dovolené – její plánování a nařizování, možnost převedení zbytku dovolené do dalšího roku, hrozba sankce od inspekce práce, čerpání v hodinách, hromadné čerpání dovolené
 • čerpání dovolené v den svátku (změna)
 • zrušení krácení dovolené a jeho změna při neomluvené absenci
 • náhrada mzdy za dovolenou a průměrný výdělek
 • přechodné ustanovení – převod dovolené z roku 2020 do roku 2021, možnost odchýlení se
 • co sjednávat v pracovní smlouvě o pracovní době a informace zaměstnancům
 • správné a nesprávné posuzování práce přesčas, časové limity, její odměňování, náhradní volno
 • přestávky v práci a bezpečnostní přestávky
 • nepřetržité odpočinky, práce v dny pracovního klidu
 • práce mimo pracoviště (home office)
 • pracovní doba na pracovní cestě
 • evidence odpracované doby a obvyklé chyby, nepřípustnost zaokrouhlování a tzv. trestných minut
 • práce ve svátek a tzv. placený svátek, práce v noci a mzda a plat za ni a za práci v sobotu a neděli
 • sdílené pracovní místo (novela ZP)
 • pracovní doba u dohod (DPP, DPČ) a tzv. práce na zavolanou u nich
 • pracovní doba pro průměrný výdělek

dotazy: máte možnost posílat na e-mail praha@anag.cz nebo semináře@anag.cz (prosíme neposílejte na oba maily, zvolte jeden), zašleme lektorovi a přepošleme Vám odpověď

Cílová skupina

Určeno pro personalisty, mzdové účetní a vedoucí pracovníky

Kontaktní osoba

Mgr. Vlachová
+420 222 515 741
vlachova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor