Detail kurzu

Personalista (rekvalifikace MŠMT ČR)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Popis kurzu

Akreditovaný kurz je určen pro zájemce, kteří chtějí samostatně pracovat v oboru personalistiky. Je vhodný nejen pro začátečníky, ale také pro stávající personalisty, kteří si chtějí doplnit kvalifikaci a získat nové informace v oboru.

Součástí kurzu je praktická výuka na počítačích, modelové situace z firemní praxe a zkouška z profesní kvalifikace, která je již zahrnuta v ceně kurzu!

Obsah kurzu

1. Pracovně právní a jiná legislativa

  • orientace v základních ustanoveních zákoníku práce, občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, předpisy upravující mzdy a platy, druhy pracovněprávních vztahů, zdravotní a sociální pojištění, personální management, pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů a zaměstnanců

2. Využívání prostředků výpočetní techniky

  • orientace v operačním systému, textové a tabulkové editory, tvorba prezentace, vyhledání informací na internetu, elektronická pošta

3. Tvorba a spravování dokumentů v administrativě

  • tvorba písemných dokumentů, zajišťování administrativy pomocí výpočetní techniky, ukládání a skartace, vedení osobních spisů, vnitřní firemní dokumenty a předpisy

4. Agenda povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO

  • znalost základní legislativy BOZP a PO, základní pravidla pro školení zaměstnanců v BOZP a PO, povinnosti v oblasti lékařských prohlídek zaměstnanců

5. Vzdělávání zaměstnanců

  • základní přístupy, normativní vzdělávání, zajišťování školení a dalšího vzdělávání, přezkušování

6. Náborové činnosti

  • školská soustava, vzdělávací úrovně a obory vzdělávání, plánování lidských zdrojů, nábor a výběr zaměstnanců, Národní systém kvalifikací

7. Systémy hodnocení a odměňování

  • hodnoticí a motivační systémy, kariérový růst, mzdový systém

8. Kolektivní vyjednávání

  • povinnosti organizace s/bez odborové organizace, kolektivní smlouva


Kvalifikační a vstupní předpoklady: středoškolské vzdělání (výuční list nebo maturita), znalost základní obsluhy osobního počítače

Rozsah kurzu: 120 hodin + zkouška z profesní kvalifikace

Zkouška: Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Personalista, PK 62-007-N

Výstupní doklad: Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu + Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Personalista"

Akreditace MŠMT ČR: MSMT-27246/2022-2

Cílová skupina


Certifikát Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Personalista" Poznámka k ceně

V ceně výukové materiály. Kurz je možné získat ZDARMA přes ÚP.

Kontaktní osoba

Ing. Martina Smolíková
+420 775 791 340
info@vsostrava.com

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat