Detail kurzu

Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, Ostrava (rekvalifikace MŠMT ČR)

Středisko vzdělávání s.r.o.

Popis kurzu

Rekvalifikační kurz je určen všem, kdo chtějí pečovat o děti, ale nemají potřebné znalosti a dovednosti, nebo pro ty, kteří již pracují jako chůvy, ale nemají požadované osvědčení.

Po absolvování kurzu získáte certifikát, na jehož základě můžete žádat o živnostenské oprávnění.

Součástí kurzu je také praxe v předškolních zařízeních, kterou Vám zařídíme!

Obsah kurzu

1. Zásady bezpečnosti a prevence úrazů, ochrana zdraví dětí

2. Poskytování první pomoci dětem

  • vyhodnocení nenadálých situací, způsoby řešení, resuscitace, první pomoc při úrazech a nehodách

3. Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování

  • rozeznání a vyhodnocení příznaků nemoci, postupy a způsoby řešení při různých typech onemocnění

4. Vedení dětí k hygienickým návykům

  • základní hygienické návyky, motivace dítěte, denní režim dítěte

5. Zásady správného životního stylu dítěte

  • výživa, pohybové aktivity, jídelníček, stravování, pitný režim

6. Metody a formy pedagogické práce

  • hry, cíle výchovy, výběr vhodné hračky, výchovně-vzdělávací aktivity a metody

7. Nepříznivé výchovné situace

  • agresivní a hyperaktivní děti, nestandardní reakce dětí, výchovné prostředky, asertivní jednání

8. Vývojové etapy dítěte

  • stadia, vliv chůvy v jednotlivých věkových etapách

9. Etické principy při práci chůvy

  • zásady správného chování, hygiena, etika

10. Pracovněprávní vztahy

  • legislativa, daňová evidence, písemné smlouvy

11. Provozní a hygienická pravidla

  • zásady pro vedení dětského kolektivu, požadavky na prostory

12. Praxe


Kvalifikační a vstupní předpoklady: základní vzdělání, plnoletost, bez logopedické vady

Rozsah kurzu: celkem 160 hodin + zkouška u autorizované o­soby

Zkouška: Kurz je zakončen zkouškou z profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, PK 69–017-M

Výstupní doklad: Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Chůva do zahájení povinné školní docházky“, celostátně platné

Akreditace MŠMT ČR: MSMT-20511/2022-3

Cílová skupina

mateřské školky, jesle, dětské koutky, firemní školky, mateřská centra, domácnosti, dětské skupiny, hrací koutky

Certifikát Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, Osvědčení o získání profesní kvalifikace "Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky" Poznámka k ceně

V ceně výukové materiály. Kurz je možné získat ZDARMA přes ÚP.

Kontaktní osoba

Ing. Martina Smolíková
+420 775 791 340
info@vsostrava.com

Hodnocení
OrganizátorDalší termíny kurzu
Termín Cena Místo konání Zarezervovat