Detail kurzu

BOZP, pracovnělékařské posudky a pracovněprávní návaznosti

Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

Popis kurzu

Pokračování úspěšného semináře. Seminář zprostředkuje dosavadní zkušenosti s aplikací zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách a vyhlášky č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, především pod vlivem změn daných předposlední novelou vyhláškou 452/2022, účinnou od 1.1.2023 Vystoupí zástupci: - zaměstnavatelů, - poskytovatelů PLS, a - advokátů specializovaných na pracovní právo a odškodňování poškození zdraví z práce. Kromě dopadů novely vyhlášky č. 79/2013 Sb., bude zvláštní pozornost tak jako v předchozích dílech seriálu věnována souvislostem mezi závěrem lékařského posudku a důsledkům pro zaměstnavatele i zaměstnance jak na rovině pracovněprávní, tak z hlediska přizpůsobení pracovního zařazení zaměstnance v závislosti na posudkovém závěru. Jako tradičně velký prostor pro diskusi a výměnu zkušeností!

Cílová skupina

Seminář je určen pro zájemce o obor bOZP.

Kontaktní osoba


+420 222 539 301
info@kursy.cz

Hodnocení
Organizátor