Detail kurzu

Základní kontrolní postupy uplatňované při řízení příspěvkové organizace, směrnice a vnitřní předpisy a finanční kontrola

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: seminář se bude věnovat zavedení kontrolních mechanismů uplatňovaným při řízení příspěvkové organizace. Výklad bude postaven na praktických příkladech. Diskuze je vítána.

Obsah kurzu

Program semináře:

správný postup při vydávání směrnic, platnost, účinnost, publikace apod.

základní kontrolní mechanismy při nakládání s majetkem (pořizování, evidence, vyřazení a likvidace)

zásoby – evidence, kontrola, inventarizace

kontrola nakládání s hotovostí a peněžními prostředky na bankovních účtech

správa pohledávek

nastavení efektivního fungování finanční kontroly

  • předběžná kontrola, tj. schvalování příjmů a výdajů
  • průběžná a následná kontrola
  • základní zásady kontroly v návaznosti na připravovanou novelu zákona o finanční kontrole

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: ředitele, ekonomy, interní auditory, zaměstnance zřizovatelů a další osoby, které se podílí na řízení nebo kontrole hospodaření příspěvkových organizací
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Jitka Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor