Detail kurzu

Zaměstnávání malého rozsahu • DPP a DPČ v roce 2024 po novele zákoníku práce

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

Obsah semináře:

 • Právní úprava dohod o provedení práce
 • Náležitosti dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 • Odměnu lze sjednat i v jiné smlouvě – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020
 • Objem výkonu práce u DPČ lze sjednat i neurčitě (maximálně, nejvýše) – judikát Nejvyššího soudu z r. 2020 a problémy s tím spojené
 • Vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ, periodické a mimořádné prohlídky u DPP a DPČ
 • Doba určitá a neurčitá u DPP a DPČ, prodlužování dohod
 • Skončení DPP a DPČ
 • Délka směny
 • Odpovědnost zaměstnance v rámci DPP a DPČ
 • Právní úprava pro pracovní poměr a výjimky, od nichž je možné se odchýlit u DPP a DPČ
 • Zápočtový list u DPP a DPČ
 • Výpočet čistého průměrného výdělku u DPČ a DPP
 • Zdanění příjmů na základě DPP a DPČ
 • Vznik účasti na zdravotním pojištění u DPP a DPČ, oznamování nástupu do zaměstnání a ukončení zaměstnání
 • Zvláštnosti u DPČ z hlediska zdravotního pojištění – povinnost respektovat minimální vyměřovací základ
 • Kdy neplatí minimální vyměřovací základ: u pojištěnců státu, při souběhu dvou a více zaměstnání, při souběhu zaměstnání a podnikání - hlavní činnost
 • Vznik účasti na nemocenském pojištění u DPP a DPČ • vznik a zánik účasti na pojistném • pravděpodobný příjem u ZMR a DPP
 • Příjem zúčtovaný po ukončení DPP a DPČ
 • Odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení

Zaměstnání malého rozsahu • § 7 zákona č. 187/2006 Sb.

 • Podmínky ZMR • ohlašovací povinnosti vůči OSSZ • účast na NP a odvod pojistného
 • ZMR u dohody o pracovní činnosti
 • ZMR u pracovního poměru
 • ZMR u jiných „zaměstnanců“, například členů statutárních orgánů, jednatelů
 • Dávky nemocenského pojištění u ZMR
 • Rozhodné období u ZMR
 • Změna druhu pojistného vztahu – § 10 zák. č. 187/2006 Sb. (kdy se ZMR mění na tzv. ostatní zaměstnání nebo naopak) a dopad na rozhodné období
 • Souběh více ZMR v jednom měsíci postupně za sebou
 • Souběh více ZMR plynoucích vedle sebe v jednom měsíci
 • DPP do 30.6.2024 a od 1.7.2024

 • Nárok na cestovní náhrady u DPP a DPČ – podmínky
 • Odměňování zaměstnanců v rámci DPP a DPČ – minimální mzda
 • Obecná odpovědnost zaměstnance za škodu u DPP a DPČ
 • Odvod zákonného pojištění a nároky na odškodnění u DPP a DPČ

Změny v zákoníku práce týkající se dohod o pracích konaných mimo PP

 • Harmonogramy směn
 • Formy seznámení s harmonogramem směn
 • Informační povinnost vůči dohodářům - § 77a ZP
 • Přípustný objem výkonu práce u DPP a DPČ
 • Směna • pracovní doba • přestávka na oddech • doba odpočinku
 • Překážky v práci u dohod o pracích mimo pracovní poměr
 • Nárok na dovolenou u dohod
 • Příplatkové odměny u dohod
 • Náhrada nákladů při výkonu práce na dálku
 • Práce na dálku (§ 317)
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty, vedoucí pracovníky, a všechny zájemce, kteří chtějí získat přehled o všech změnách v této oblasti
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor