Detail kurzu

Pracovní cesty a cestovní náhrady v aktuálních příkladech

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Podrobně budou vysvětleny a na řadě konkrétních příkladů z praxe vysvětleny základní principy a postupy, a objasněno kdo, komu, kdy, co, kolik, proč a jak příslušné náhrady poskytuje, a to i ve složitějších případech, které zákoník práce neřeší.

Obsah kurzu

Program semináře:

 • co je a co není pracovní cesta • služební cesta
 • komu cestovní náhrady podle zákoníku práce přísluší a komu je lze poskytnout
 • podstatný vliv některých ustanovení pracovní smlouvy na cestovní náhrady
 • povinnosti zaměstnavatele a zaměstnance před a po pracovní cestě
 • podmínky konání pracovní cesty • používání tiskopisů cestovní příkaz
 • zkrácení • spojení pracovních cest • přerušení pracovní cesty ze soukromých důvodů
 • prokazování a výpočet výše jednotlivých druhů cestovních náhrad při tuzemských i zahraničních pracovních cestách (jízdní výdaje veřejnou hromadnou dopravou, MHD a při používání soukromých vozidel, výdaje za ubytování, nutné vedlejší výdaje, stravné, zahraniční stravné, kapesné, vliv bezplatně poskytnutého jídla)
 • stravné při výkonu práce doma
 • používání tzv. hybridních vozidel, elektrokol, letadel v zahraničí a další speciality
 • používání firemních a soukromých platebních karet k úhradě výdajů na pracovní cestě
 • záloha na cestovní náhrady • termíny a postupy jejího vyúčtování
 • kurzy pro přepočet měn při vyúčtování cestovních náhrad
 • vypořádání cestovních náhrad se zaměstnancem • doplatek, přeplatek, zaokrouhlování
 • možné způsoby snížení administrativy
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Účastníci obdrží písemné materiály vypracované lektorem

Cílová skupina

Určeno pro: všem, kteří chtějí získat komplexní informace nebo si prohloubit znalosti v oblasti pracovních cest a cestovních náhrad v podnikatelské i státní a příspěvkové sféře.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor