Detail kurzu

Účetnictví, daně a rozpočty příspěvkových organizací • aktuality pro rok 2024 • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Stručné informace ke změnám k 1.1.2024 a k připravovaným změnám k 1.1.2025

 • Příprava zákona o účetnictví a dalších souvisejících předpisů účetních i daňových-stručné informace, předpoklad účinnosti k 1.1.2025?.
 • Příprava zákona o řízení a kontrole veřejných financí, který by měl nahradit zákon o finanční kontrole
 • Konsolidační balíček – výběr změn předpisů pro p. o. a ÚSC k 1.1.2024 • DPH • Daň z příjmů fyzických osob – týkající se zaměstnanců, benefity • Daň z příjmů právnických osob – týkající se zaměstnavatele • Zákon 250/2000 Sb. • Zákon 218/2000 Sb. • Zrušení vyhlášky o FKSP a povinnost p.o. upravit vnitřní předpisy • Změny v podpoře stravování zaměstnanců • Změny související s odměnami u DPP • Nové výpočty dle zákona o rozpočtové odpovědnosti

Rekapitulace podstatných změn předpisů platných od r. 2023, jejich výklady a stanoviska MFČR – například zákon o daních z příjmů, zákon o DPH – nové výklady, povinnosti pro evidenci majetku, jeho TZ a významných oprav, povinnosti při odregistraci. Stručná informace o digitalizaci účetnictví v ČR. Často kladené dotazy a odpovědi MFČR. Ostatní změny legislativy dle aktuálního stavu ke dni pořádání semináře.

Obsah kurzu

Rekapitulace účetních zásad platných pro příspěvkové organizace-vedení účetnictví ve zjednodušeném a plném rozsahu

 • Metodika účetnictví – účetní záznamy • účetní zápisy, průkaznost • Formy účetních záznamů – listinná, technická, formy podpisových záznamů
 • Opravy chyb • storna dokladů • archivace • úloha inventarizace
 • Struktura aktiv • pasiv • nákladů a výnosů • bilanční kontinuita • zachycení hospodářského výsledku • struktura vlastních zdrojů
 • Základy účtování o nabytí a pozbytí majetku (včetně dopadů do investičního fondu u p.o.) • jeho oceňování, přeceňování a evidence, opravné položky
 • Dohadné položky • časové rozlišení • rezervy • podrozvahová evidence – změny v oceňování
 • Pohledávky v účetnictví • opravné položky účetní a daňové • časté chyby
 • Systém tvorby a čerpání peněžních fondů
 • Základy účtování o transferech
 • Hlavní a hospodářská činnost • oddělené účtování • daňové dopady

Rekapitulace rozdílů mezi účetním zobrazením nákladů a výnosů a jejich vlivem na základ daně z příjmů, rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy, ostatní významné odlišnosti, účet 408 a změny základů daně v minulých obdobích

Rozpočty nákladů a výnosů příspěvkových organizací v roce 2024, zákonná ustanovení, stanoviska MFČR, oprávnění zřizovatele, oprávnění statutárního orgánu příspěvkových organizací

diskuze • odpovědi na dotazy

DOTAZY na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).

FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: účetním, vedoucím, ekonomickým a daňovým pracovníkům příspěvkových organizací.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor