Detail kurzu

Vybrané účetní případy aneb účetnictví pro příspěvkové organizace v souvislostech

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: seminář je zaměřen na výklad základních účetních souvztažností, které se využívají při vedení účetnictví příspěvkových organizacích. Výklad bude rozdělen do dílčích částí podle účetních skupin. Účetní souvztažnosti budou vycházet z Českých účetních standardů č. 701 až 710. Každá část bude zakončena praktickým souvislým příkladem. Účetní postupy budou rozebrány na praktických příkladech s odkazem na příslušné ustanovení vyhlášky 410/2009 Sb. a příslušného ČÚS.

Obsah kurzu

 • pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku (hmotného, nehmotného, včetně drobného dlouhodobého majetku)
 • odepisování dlouhodobého majetku
 • přecenění reálnou hodnotou při prodeji majetku
 • ceniny a jejich vykazování v účetnictví
 • účtování o zásobách, včetně nedokončené výroby
 • zachycení závazků a pohledávek v účetnictví, včetně záloh
 • účtování o transferech – provozních a investičních
 • tvorbě a použití finančních fondů podle ČÚS 704 Fondy
 • účtování o přijatých finančních a věcných darech
 • účtování o kurzových rozdílech
 • další účetní případy upravené metodikou MF ČR
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: ředitele, ekonomy a účetní příspěvkových organizací, popř. zaměstnance a kontrolní pracovníky a jejich zřizovatelů
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Jitka Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor