Detail kurzu

ON-LINE webinář Praktické uplatňování DPH v roce 2024 • změny a další aktuální problematika

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl semináře: Seminář bude zaměřen na výklad změn v oblasti DPH pro rok 2024 schválených v rámci konsolidačního balíčku včetně doporučení ohledně jejich praktické aplikace. V rámci semináře bude upozorněno i na změny připravované pro rok 2025.

Obsah kurzu

Program semináře:

 • Změny pro rok 2024 • přehled změn pro rok 2024 včetně upozornění na informace GFŘ
 • Změny v roce 2025 • základní informace ke změnám pro rok 2025
 • Změny v oblasti DPH ve vazbě na nový stavební zákon • změny ve vymezení staveb pro bydlení a jejich dopady do praxe
 • Zavedení nové oznamovací povinnosti • CESOP - koho se týká • nové povinnosti poskytovatelů platebních služeb
 • Dodání a půjčování knih v roce 2024 • rozšíření okruhu osvobozených plnění • priority osvobození od daně • zvláštní režim pro použité zboží
 • Osobní automobily a DPH v roce 2024 • definice osobního automobilu • omezení možnosti uplatnění nároku na odpočet daně • výjimky, na které se omezení nevztahuje • příklady
 • Sazby DPH v roce 2024 • přesuny ze snížené sazby do základní a naopak • dopady chybně uplatněné DPH
 • Vznik povinnosti přiznat daň • změna ve stanovení DUZP ve vazbě na novelu energetického zákona • správný postup při stanovení DUZP
 • Vyúčtování záloh • praktický postup při vyúčtování
 • Kontrolní hlášení • změny pro rok 2024 • párování vybraných obchodních případů v kontrolním hlášení • upozornění na časté chyby
 • Vybrané problematika • časté dotazy k režimu přenesení daňové povinnosti • časový nesoulad • oprava základu daně a výše daně - změny v roce 2024 • přijaté zahraniční faktury – časté chyby a možnosti jejich řešení
 • Diskuse • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: všechny zájemce o problematiku uplatňování DPH v praxi - finanční účetní, ekonomy a všechny zájemce, kteří se chtějí lépe orientovat v novinkách v této oblasti.
Hodnocení
Organizátor