Detail kurzu

Business Analysis – Modelling Business Processes (BCS)

Focus People s.r.o.

Popis kurzu

V kurzu si vysvětlíme úlohu modelování business procesů v popisu chování organizace a budeme se věnovat zejména hierarchii procesních modelů a technikám jejího popisu. Na elementární úrovni popisu se zaměříme na dokumentaci a analýzu úkolů. V kurzu se budeme věnovat organizačnímu kontextu, ve kterém probíhají business procesy, a popíšeme ho pomocí organizačního modelu, který vyvinul Paul Harmon a který umožňuje podchytit základní charakteristiky externího světa, ve kterém organizace působí a reakce organizace na tyto externí podněty v podobě interních hodnotových řetězců.


Obsah kurzu

Probíraná klíčová témata
  • úloha modelování business procesů v popisu chování organizace
  • hierarchie procesních modelů a techniky jejich popisu
  • modelování business procesů na úrovni organizace a na úrovni procesů
  • dokumentace a analýza úkolů
  • využití GAP analýzy ve zlepšování business procesů včetně přesahu do oblasti požadavků na podporu business procesů IT systémy
Certifikát Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování.
Hodnocení
Organizátor