Detail kurzu

LMA – Lean Manufacturing Academy® (cena pro skupinu)

Focus People s.r.o.

Popis kurzu

Kurz Lean Manufacturing Academy® je zaměřen především na praktickou implementaci štíhlé výroby na konkrétním pracovišti ve Vaší firmě. Účelem je vytvořit trvale prosperující a úspěšnou firmu za pomocí zvýšení celkového výkonu, úrovně kvality a snížení nákladů ve výrobě a to cestou odstraňování ztrát a plýtvání. Hlavním cílem programu je poskytnout účastníkům k jejich konkrétnímu pracovišti celé spektrum informací, praktických ukázek, příkladů a zkušeností z implementace štíhlé výroby tak, aby je byli schopni využít při implementaci ve Vaší firmě a mohli správně jednotlivé nástroje uchopit a praktikovat, vaše procesy analyzovat, nastavovat a zlepšovat.

- Kurz je realizován prezenční formou
- Termín a místo konání firemního kurzu je dle Vašeho výběru
- Obsah i rozsah kurzu přizpůsobíme klientovi
- Základní cena kurzu pro skupinu do 10 osob je 35.000,- Kč bez DPH za den


Obsah kurzu

Lean Manufacturing
 • Analýza současného stavu a spokojenosti či nespokojenosti s tímto stavem
 • Definování firemních potřeb popř. prostoru pro zlepšení
 • Pohled na firmu jako vrcholový proces
 • Uspořádání firemních procesů a jejich vzájemná návaznost
 • Ztráty a plýtvání, přidaná a nepřidaná hodnota
 • Co je LEAN a proč je důležitý
 • Výrobní systém Toyota základem LEAN
 • Přehled nástrojů LEAN
 • Váš důvod pro zlepšování neboli Vaše „PROČ?“
5S – štíhlé pracoviště
 • Úvod do 5S a výběr vzorového pracoviště, kde bude 5S uplatněno
 • 5S jako jednoduchá a univerzální metoda pro vytváření těch nejlepších pracovišť
 • Co musíme udělat ještě před realizací 1. S
 • Proč třídit a proč je třídění nezbytně nutným prvním krokem k další úspěšné implementaci
 • Uspořádání nezbytně nutného ve druhém kroku není jen pro šéfa nebo návštěvu
 • Úspěšnou realizací prvních dvou kroků nemáme ještě vyhráno, jsme ale na velmi dobré cestě k úspěchu
 • S čištěním a nepořádky nečekáme až na krok třetí, kdy zařazujeme čistotu a pořádek do průběhu každé směny
 • Pravidla a standardy, včetně nástrojů pro jejich zavedení a dodržování jsou úlohou kroku čtvrtého
 • Pátý krok nabádá ke stálému udržování a zlepšování
 • Důraz na správný postup, aneb jak správně řadit jednotlivá eska
 • Jak získat lidi, aby to chtěli a nikdy nepřestávali?
 • Benefity pro firmu
 • Benefity pro jednotlivce
Total Productive Maintenance – TPM
 • Úvod do TPM a výběr vzorového pracoviště, kde bude TPM uplatněno
 • Vliv strojů a zařízení na dodávky zákazníkům a typické situace ve firmě
 • Současný stav, akce pro zlepšení a PROČ TPM?
 • Význam a cíl TPM
 • Provázanost TPM a 5S
 • Měření a dokumentace celkové efektivity zařízení
 • Jednotlivé ztráty ve využití strojů a zařízení
 • Přístup k údržbě a jejich druhy
 • Havarijní/defektivní údržba
 • Preventivní údržba
 • Prediktivní údržba
 • Autonomní údržba
 • Plánování údržby, četnosti a zodpovědnosti
 • Provedení plánovaných úkonů a záznam o provedení
 • 7 kroků k autonomní údržbě
 • Postup pro zavedení TPM ve firmě
Single Minute Exchange of Dies – SMED
 • Úvod do SMED a výběr vzorového pracoviště, kde bude SMED uplatněno
 • Seřízení dříve a nyní
 • Potřeby rychlého seřízení
 • Z čeho se seřízení skládá?
 • Měření a zaznamenání současného stavu procesu seřízení (přeseřízení/výměny/přestavby), analýza současného stavu
 • SMED – 3 kroky redukce času
 • Odstraňování ztrát a plýtvání a další redukce časů
 • Analýza podle priorit
 • Návrhy na odstranění úzkých míst, ztrát a plýtvání
 • Realizace návrhů a ověření v praxi
Nástroje kvality
 • Zjištění současného stavu procesů měřením a jeho vyhodnocení
 • Stanovení cílů v čase
 • SMART cíl
 • Důležitá úloha vizualizace současného stavu a stanovených cílů
 • Sledování skutečnosti plnění oproti plánu
 • Nalezení kořenových příčin problémů, neshod, reklamací, ztrát, plýtvání atd.
 • 5 x PROČ?/5W/5 WHY?
 • Ishikawa diagram/rybí kost/fish-bone diagram/diagram příčin a následků
 • 7 nástrojů řízení kvality
 • Oblast reklamací, reklamace zákaznická, reklamace na dodavatele
 • Oblast interních neshod
 • Zdůraznění důležitosti týmového řešení
 • 8D report a jeho jednotlivé disciplíny
Certifikát Každému úspěšnému absolventovi kurzu je vydán certifikát o úspěšném absolvování. Poznámka k ceně

Cena je pro skupinu do 10 osob. Cena zahrnuje veškeré lektorské náklady, školící materiály atd.

Hodnocení
Organizátor