Detail kurzu

Uplatňování DPH pro začínající a mírně pokročilé

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Účastníci semináře dostanou kromě materiálů publikaci Abeceda DPH (ANAG 2/2024) a vzorové číslo časopisu Účetní a daně.

Cíl: uplatňování DPH v praxi plátců – podnikatelských subjektů, praktickou a srozumitelnou formou s důrazem na přenesení smluvních ustanovení do fakturace, řešení reklamací do opravných daňových dokladů včetně mimořádných situací /náhrada škody, smluvní pokuty atd./

Obsah kurzu

Program semináře:

 • subjekty a jejich vymezení – osoba nepovinná k dani, neplátce, identifikovaná osoba, plátce
 • základní pojmy pro fakturaci anebo povinné náležitosti daňových dokladů a jejich vypovídací schopnost respektive vazby na daňovou povinnost
 • základní pojmy v DPH
 • dlouhodobý majetek v DPH
 • obchodní majetek v DPH
 • náležitosti daňových dokladů
 • povinnost přiznat daň z uskutečněného plnění
 • povinnost přiznat daň ze záloh
 • opravy základu daně, opravné daňové doklady /reklamace, smluvní pokuty a další smluvní instituty/
 • základ daně a jeho stanovení
 • oceňování pro účely DPH
 • uplatňování daně z tuzemských transakcí
 • nárok na odpočet DPH
 • korekční mechanismy v DPH
 • režim jednoho správního místa a jeho rozšíření od 1.7.2021
 • zahraniční zbožové transakce
 • zahraniční službové transakce
 • tuzemská přenesená daňová povinnost
 • přiznání k DPH
 • kontrolní hlášení
 • souhrnné hlášení
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: začínající či mírně pokročilé účetní, specialisty nákupu i prodeje odpovědné za uzavírání smluvních vztahů se smluvními partnery a připravující podklady pro fakturaci
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

pí Jitka Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor