Detail kurzu

Fotovoltaický Expert (Master of Photovoltaic Systems)

Česká fotovoltaická asociace, Ústav Fotovoltaiky a Elektromobility, z.ú.

Popis kurzu

Česká fotovoltaická asociace, z.s. (ČFA) realizuje od ledna 2023 další pokračování samostatného vzdělávacího projektu Fotovoltaický expert v rámci své výukové, školicí a vzdělávací činnosti v souladu s cíli sdružení, pro další rozvoj fotovoltaiky, akumulace a elektromobility.

Hlavním cílem je zvýšení energetické soběstačnosti a bezpečnosti České republiky, s cílem zajištění požadované míry ekonomické nezávislosti na trhu s elektřinou a udržitelného rozvoje.

Obsah kurzu

Vzdělávací modul „Fotovoltaický expert ČFA“ sestává ze 4 dvoudenních, na sebe navazujících vzdělávacích kurzů:
  • Základy fotovoltaiky a FV síťové systémy
  • Návrh, dimenzování a instalace ostrovních FVS, Ekonomika FVS
  • Ukládání energie ve FVS, ochrana proti blackoutu a druhy akumulací
  • Projektování FVS softwarem, simulace 2D, 3D, včetně výpočtu zastínění a zátěžových profilů

Časová náročnost je 8 hodin denně, celková časová náročnost modulu je 8 dní, o délce 64 hodin/modul.

Cílová skupina

Kurz je určen pro profesní odborné a kvalitní vzdělávání projektantů fotovoltaických systémů, revizních techniků elektro, servisních techniků, energetiků, manažerů, elektroinstalatérů a ostatních zájemců, kteří si chtějí rozšířit stávající odborné vědomosti.


Certifikát Pro získání certifikátu "Fotovoltaický expert ČFA" je nutné, aby uchazeč úspěšně splnil všechny tři písemné/elektronické testy k ověření znalostí, včetně závěrečného praktického projektovacího zadání, každý s minimálním 75 % bodovým hodnocením. Poznámka k ceně

V ceně jsou obsaženy rozsáhlé tiskové a elektronické školicí materiály, včetně celodenního občerstvení (alko+nealko). Uchazeč má právo na slevu 10 % z ceníkové ceny softwaru pro návrh a simulaci fotovoltaických systémů PV*SOL a PV*SOL Premium, nejdříve po

Kontaktní osoba


602434513
maule@cefas.cz

Hodnocení
Organizátor