Detail kurzu

Hospodaření příspěvkových organizací • rozpočet a fondy, včetně jejich zachycení v účetnictví • včetně předpokládaných dopadů konsolidačního balíčku v roce 2024

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: seminář je zaměřen na právní úpravu hospodaření příspěvkových organizací s rozpočtem v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a zákonem 250/2000 Sb. Zvláštní pozornost bude věnována tvorbě a použití peněžních fondů, a to rezervního fondu, fond investic, fondu rozvoje majetku fondu odměn a FKSP a jejich zachycení v účetnictví. Posluchači budou rovněž seznámeni s dopadem předpokládaných změn do hospodaření příspěvkových organizací v souvislosti s přijetím konsolidačního balíčku, u nichž se předpokládá účinnost od 1.1.2024. Výklad bude obsahovat účetní postupy vztahující se k jednotlivým operacím, které budou demonstrovány na souvislých příkladech vycházejících zejména z ČÚS č. 704 Fondy.

Obsah kurzu

Program semináře:

seminář bude obsahovat souvislé příklady, které budou doprovázeny teoretickým výkladem s odkazy na jednotlivá ustanovení českých účetních standardů

praktické příklady budou zaměřeny zejména na účtování:

  • o přijatém příspěvku na provoz
  • o investičním příspěvku od zřizovatele
  • o přijatých finančních darech
  • o dotacíh ze státního rozpočtu a rozpočtů ÚSC, včetně záloh a finančního vypořádání
  • o tvorbě a použití fondů podle zvláštního právního předpisu v návaznosti na přijaté transfery
  • účtování o odvodech do rozpočtu zřizovatele
  • základních souvztažností pro tvorbu a použití rezervního fondu
  • základních souvztažností pro tvorbu a použití fondu investic a FRIM
  • základních souvztažností pro tvorbu a použití fondu odměn
  • základních souvztažností pro tvorbu a použití FKSP

diskuze a odpovědi na dotazy 

Cílová skupina

Určeno pro: ekonomy a účetní příspěvkových organizací, odborné pracovníky jejich zřizovatelů, jakož i další odbornou veřejnost. Vzhledem k názornosti příkladů je seminář vhodný i pro účetní, kteří s účetnictvím příspěvkových organizací začínají.
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

Lucie Houdková
222519092
lucie.houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor