Detail kurzu

Zdravotní pojištění 2024 • novinky, problémové situace z praxe a správné postupy, vzory čestných prohlášení aneb co se jinde nedozvíte • prezenčně i ON-LINE v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Program: Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2023 a k 1. 1. 2024. Změny v související právní úpravě s dopady do placení zdravotního pojištění zaměstnavateli, samoplátci včetně plateb pojistného státem. Zvýšení minimální mzdy a průměrné mzdy a dopady do zdravotního pojištění pro zaměstnavatele i OSVČ. Aktuality s ohledem na vývoj legislativy. Postupy zaměstnavatele v návaznosti na přijaté změny. Příklady.

Obsah kurzu

Další témata semináře:

 • Které zákony jsou důležité pro zdravotní pojištění?
 • Na které oblasti se musí zaměstnavatel zaměřit při odvodu pojistného a při plnění dalších povinností?
 • Na jakých principech se stanovuje vyměřovací základ zaměstnance?
 • Kdy se sčítají a naopak nesčítají příjmy zaměstnance?
 • Oznamování změn zaměstnavatelem, součinnost se zaměstnancem
 • Poživatelé důchodu a jejich výdělečná činnost v souvislostech zdravotního pojištění.
 • Mateřská a rodičovská dovolená • čerpání rodičovského příspěvku • celodenní osobní a řádná péče • souběžné státní kategorie
 • Vzory čestných prohlášení zaměstnance
 • Otcovská poporodní péče
 • Pracovněprávní vztahy a správné postupy zaměstnavatele
 • Řešení oprav
 • Postupy při poskytnutí neplaceného volna zaměstnanci
 • Které kroky je zapotřebí podniknout, když zaměstnanec neoznámí změnu zdravotní pojišťovny
 • Kdy zaměstnavatel podává opravný Přehled?
 • Kdy není povinností OSVČ platit zálohy na pojistné?
 • Specifické situace na přelomu let
 • Jak postupovat, aby bylo správně odvedeno pojistné ve vazbě na minimální vyměřovací základ zaměstnance?
 • Nekolidující zaměstnání
 • Jak se ve zdravotním pojištění nahlíží na hlavní zdroj příjmů?
 • Povinnosti zaměstnavatele i zaměstnance ohledně příslušnosti ke zdravotní pojišťovně
 • Principy evropského práva s dopady do českého systému veřejného zdravotního pojištění
 • Vracení odměn za výkon funkce
 • Důležitost trvalého pobytu pro zdravotní pojištění
 • Smluvní odstupné a příjmy po skončení zaměstnání
 • Jak je to s kontrolami zdravotních pojišťoven?
 • Řešení problémových situací
 • Kdy lze žádat o prominutí penále a které podmínky je nutné splnit?
 • spousta dalších informací a zajímavostí
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Výklad vychází z dlouholetých poznatků a zkušeností a z permanentních kontaktů s praxí.

Individuální konzultace po skončení semináře.

Účastníci obdrží pracovní materiál ke změnám ve zdravotním pojištění se vzory čestných prohlášení a kontakty na lektora (e-mail, telefon) s nárokem na bezplatné zodpovídání dotazů ze zdravotního pojištění kdykoli v dalším období.

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí pracovníky, mzdové účetní, personalisty, pracovníky zdravotních pojišťoven a všechny zájemce, kteří chtějí získat jasný přehled o zdravotním pojištění
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Hodnocení
Organizátor