Detail kurzu

Zaměstnávání brigádníků, cizinců, cizinců s dočasnou ochranou a občanů EU • dovolená po ukončení mateřské dovolené, rodičovská dovolená, změna úvazku v příkladech • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

Program semináře:

brigádníci

 • volba pracovněprávního vztahu a její podmínky: dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, pracovní poměr • pracovnělékařské prohlídky u brigádníků - vyhláška 79/2013 Sb.
 • obecná odpovědnost - § 250 ZP, odpovědnost za schodek na svěřených hodnotách - § 252 ZP
 • povinnosti zaměstnavatele při zaměstnávání mladistvých zaměstnanců (rozsah týdenní pracovní doby, přestávky na oddych, vstupní prohlídky, práce v noci, práce přesčas)
 • příjem zaměstnance a způsob zdanění , uplatnění slevy na studenta , prokazování nároků na slevy, roční zúčtování
 • povinnosti zaměstnavatele z hlediska zdravotního pojištění • pojištěnci státu - doložení těchto skutečností • minimální vyměřovací základ a odvod pojistného
 • povinnosti zaměstnavatele z hlediska účasti na nemocenském pojištění • zaměstnání malého rozsahu - § 7 zákona č. 187/2006 Sb. • náhrada mzdy za dobu prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti • nárok na nemocenské v době brigád
 • další povinnosti zaměstnavatele – zápočtový list, ELDP, potvrzení o zdanitelných příjmech, potvrzení o době pojištění - § 42 zákona č. 582/1991 Sb.
 • nároky zaměstnanců – brigádníků - dovolená, stravenky, zaměstnanecké benefity
 • nárok na odškodnění při vzniku pracovního úrazu a nemoci z povolání

zaměstnávání cizinců, cizinců s dočasnou ochranou a občanů EU

 • zdanění nerezidentů, kteří jsou zaměstnanci
 • zdanění nerezidentů, kteří jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu, a povinnosti vůči správci daně
 • právo podat daňové přiznání daňového nerezidenta EU, EHP a podmínky pro uplatnění daňových slev
 • zahrnutí příjmů podrobených srážkové dani do daňového přiznání u nerezidenta z EU, EHP
 • účast na nemocenském a zdravotním pojištění
 • vysílání občanů do EU – příslušnost k právním předpisům
 • zaměstnávání občanů z EU - příslušnost k právním předpisům
 • povinnosti zaměstnavatelů při zaměstnávání cizinců a občanů EU ohlašovací povinnosti vůči úřadu práce
 • oprávnění zaměstnat cizince, druhy karet cizince, sezónní činnosti– vyhláška č. 322/2017 Sb.

dovolená po MD, RD, změna úvazku - v příkladech

 • výpočet nároku v konkrétních příkladech
 • přečerpaná dovolená a srážka ze mzdy
 • převod nevyčerpané dovolené, proplacení dovolené při ukončení pracovního poměru

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: mzdové účetní a personalisty
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

Jitka Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor