Detail kurzu

Změny zákoníku práce v roce 2023 • včetně změn promítnutých ve vládním návrhu tzv. "transpoziční novely" • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Seminář je především konzultační a umožňuje tak účastníkům řešit i jiné konkrétní situace v personální činnosti, než které jsou předmětem výše uvedeného obsahu.

Obsah kurzu

Program semináře:

aktuální změny ZP a některých souvisejících právních předpisů

 • zavedení otcovské dovolené od 1.12.2022
 • změny v pracovnělékařských prohlídkách od 1.1.2023
 • slevy na pojistném od 1.2.2023 (obecně)

předpokládané změny ZP v rámci tzv. „transpoziční novely“, jejíž účinnost se předpokládá ve 3. – 4. čtvrtletí 2023.

 • transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady (EU)
 • rozšíření informační povinnosti zaměstnavatele vůči zaměstnancům
 • zásadní změny v dohodách o provedení práce a o pracovní činnosti
 • zvláštní pracovní podmínky stanovených skupin zaměstnanců
 • výkon práce "na dálku" a náhrada výdajů s ní spojených
 • změny v doručování písemností a elektronická komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem

k aplikaci vybraných ustanovení platní právní úpravy ZP a judikatura NS, ÚS s dopadem na pracovněprávní vztahy

 • předsmluvní vztahy
 • specifika pracovního poměru
 • pozbytí zdravotní způsobilosti – převedení nebo rozvázání pracovního poměru
 • specifika dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • praocnví doba a doba odpočinku
 • překážky v práci a náhrada mzdy/platu
 • dovolená – snadné metody aplikace výpočtu a čerpání v praxi
 • k některým dalším institutům ZP (např. doručování písemností)

diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: personalisty, mzdové účetní, vedoucí pracovníky a zaměstnance podniků, škol, veřejných institucí a úřadů, územních samosprávných celků a všech, kteří se zajímají o problematiku pracovního práva.
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

Jitka Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor