Detail kurzu

Nové zákonné povinnosti zaměstnavatelů ohledně oznámení zaměstnanců o protiprávním jednání (WHISTLEBLOWING) • od 1. července 2023 • prezenčně i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Ode dne 1. července 2023 vstupuje v účinnost zcela nová právní úprava ohledně povinnosti zaměstnavatelů přijímat a vyřizovat oznámení zaměstnanců o možném protiprávním jednání. Zaměstnavatelé budou povinni tato oznámení striktně danými postupy prošetřit a přijmout opatření k zamezení nebo napravení možné protiprávní činnosti.

Účelem nových pravidel je rovněž zvýšená ochrana zaměstnanců oznamujících možné protiprávní jednání, což na jedné straně může přispět k eliminaci příprav, pokusů a páchání vybrané protiprávní činnosti, na druhé straně to může pro zaměstnavatele znamenat komplikaci při změnách pracovních podmínek, odměňování a propouštění zaměstnanců.

Cílem tohoto semináře je pojmout nové povinnosti zaměstnavatelů přehledně, srozumitelně a výstižně. Seminář bude veden prakticky nejen poskytnutím informací, ale i uvedením modelových případů a praktických doporučení. Dostatečný prostor bude věnován také pro vznášení otázek ohledně témat, která jsou s touto problematikou nerozlučně spjata.

Obsah kurzu

Program semináře:

 • oznámení zaměstnanců o možném protiprávním jednání u zaměstnavatele
 • správný postup zaměstnavatele při přijímání a řešení oznámení zaměstnanců o možném protiprávním jednání
 • zákonné požadavky na zřízení a provozování vnitřního oznamovacího systému
 • povinnost zaměstnavatele ustanovit tzv. příslušnou osobu odpovědnou za přijímání a posuzování oznámení (požadavky a výběr vhodné osoby)
 • povinnost zaměstnavatele vést evidenci oznámení o možném protiprávním jednání
 • vydání nebo vhodná úprava vnitřního předpisu o těchto oznámeních (whistleblowingu)
 • podmínky zvýšené ochrany zaměstnanců a dalších oznamujících osob
 • zákaz odvetných opatření vůči zaměstnancům (složitější změny pracovních podmínek, odměňování a propouštění)
 • problematika zjevně nepravdivých oznámení zaměstnanců o protiprávním jednání u zaměstnavatele
 • nové přestupky a hrozící sankce
 • diskuze a odpovědi na dotazy

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí pracovníky a personalisty
Poznámka k ceně

Bagel, slané a sladké pochutiny, káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba

Jitka Houdková
222519092
houdkova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor