Detail kurzu

Základy DPH - dvoudenní seminář pro začátečníky a mírně pokročilé • podrobné seznámení s problematikou 5. 6. a 6. 6. 2023 • prezenčně i on-line v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Seminář je určen především začátečníkům a mírně pokročilým, vysvětlení jednotlivých druhů zdanitelných plnění s vazbou na daňové přiznání, souhrnné a kontrolní hlášení, bude kladen důraz na vysvětlení důležitých pojmů v problematice daně z přidané hodnoty, přenos daňové povinnosti, náležitosti daňových dokladů, sazby daně ve stavebnictví, osvobozená plnění, nárok na odpočet daně, daň v poměrné nebo krácené výši, správa daně v tuzemsku, povinné lhůty a další • Jako studijní materiál účastníci obdrží ZDARMA publikaci "Abeceda DPH 2023" (ANAG 02/2023) v hodnotě 859,-Kč

Obsah kurzu

 • Předmět daně - definice
 • Základní pojmy
 • Ekonomická činnost, osoby povinné k dani
 • Obrat pro účely DPH – zvýšení obratu od 1. 1. 2023 na 2 mil. Kč
 • Plátce DPH, identifikovaná osoba - vysvětlení pojmů, registrace
 • Místo plnění u dodání zboží a poskytnutí služby, výjimky
 • Předmět plnění
 • Sklad uvnitř území EU • řetězové obchody
 • Pořízení dopravního prostředku z jiného členského státu EU
 • Povinnost přiznat daň a uskutečnění zdanitelného plnění v tuzemsku a ostatních případech – vazba na jednotlivé řádky přiznání k DPH a KH
 • Přenesená daňová povinnost trvalá a dočasná, vazby na DPH a KH/li>
 • Sazby daně, sazba daně ve vztahu k věcem nemovitým
 • Sazby daně ve stavebnictví – informace GFŘ
 • Daňové doklady v listinné a elektronické podobě, povinné náležitosti daňových dokladů, vazba na KH
 • Základ daně, vedlejší náklady
 • Oprava základu daně, lhůty, opravné daňové doklady
 • Plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, nájem a prodej věcí nemovitých (informace GFŘ)
 • Plnění osvobozená od daně s nárokem na odpočet daně
 • Nárok na odpočet • povinnosti • lhůta
 • Poměrný nárok na odpočet • výpočet a příklad
 • Krácený nárok na odpočet • výpočet • příklad
 • Správa daně v tuzemsku • registrace • lhůty • druhy daňových přiznání • povinný registrační údaj • zdaňovací období • zrušení registrace • nespolehlivý plátce • nespolehlivá osoba • ručení za daň0/li>
 • POKUTY v rámci DPH a kontrolního hlášení
 • Povinné formuláře v rámci DPH • přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení - podrobné seznámení posluchačů s jednotlivými typy formulářů
 • Další změny od 1. 1. 2023
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: začátečníky a mírně pokročilé zájemce a pro nově registrované k DPH • dvoudenní seminář • 5. 6. a 6. 6. 2023
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor