Detail kurzu

Zaměstnávání cizinců v ČR včetně občanů Ukrajiny a vysílání pracovníků do zahraničí (ve světle pokynu GFŘ D59) • prezenčně i on-line v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

CÍL SEMINÁŘE: Vysvětlit zaměstnávání cizinců ze všech pohledů, jakož i vysílání pracovníků do zahraničí. Budou rozebrány i podmínky při zaměstnávání občanů Ukrajiny pracujících v České republice, kteří přišli v souvislosti s válečným konfliktem a jejich odlišení od občanů Ukrajiny, kteří pobývali a pracovali v České republice již před konfliktem, a to jak z hlediska imigračního a pracovního práva, tak i pojištění a zdanění. Po krátkém shrnutí povinností podle imigračního a pracovního práva budou následovat podrobné informace o pojištění a zdanění zahraničních zaměstnanců především v České republice, ale také při zahraničním home-office, který je čím dál tím aktuálnější. Závěr semináře se bude věnovat vysílání zaměstnanců na pracovní cesty do členských států EU a souvisejícím souvislostem zaměstnavatelů.

Obsah kurzu

OBSAH SEMINÁŘE:

Rozdělení cizinců podle předpisů, které se na ně aplikují

 • Pobytová duální a neduální povolení (Schengenské vízum, zaměstnanecká a modrá karta, karta vnitropodnikově převáděného zaměstnance, vládní programy)
 • Zaměstnávání občanů Ukrajiny (dočasná ochrana, volný přístup na trh práce/standardní zaměstnanecká karta – rozdíly)
 • Povinnosti vůči úřadu práce • povolení k zaměstnání • hlášení a evidence – rozdíly občané EU/EHP/CH a třetí státy
 • Pojistné předpisy a daňové předpisy
 • Informace týkající se zaměstnávání cizinců v době pandemie

Sociální a zdravotní pojištění • EU, smluvní a nesmluvní státy, účast cizinců na sociálním a zdravotním pojištění v ČR

 • Evropská koordinační nařízení
 • na které osoby se evropská koordinační nařízení vztahují
 • určení, kam platit pojistné v různých situacích
 • home office v zahraničí a jeho důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele – povinnost hradit pojištění do zahraničí (nový přístup v EU)
 • výjimky z výše uvedených pravidel a možnosti jejich udělení
 • postup při žádosti o formulář A1 a povinné náležitosti
 • aktuální výklady ČSSZ včetně výkladu k dočasné práci v zahraničí a již vystavené A1 formuláře
 • mezinárodní pronájem pracovní síly a smluvní zaměstnavatel
 • rodinní příslušníci a pravidla pro určení státu, jehož legislativě podléhají
 • nárok na zdravotní péči při výše uvedených situacích
 • Smlouvy o sociálním zabezpečení s ostatními státy a pravidla jejich fungování
 • Sociální pojištění a zdravotní pojištění občanů Ukrajiny přicházejících do České republiky
 • Účast cizinců na zdravotním a nemocenském pojištění v ČR • novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a rozšíření okruhu pojištěnců

Daňová problematika • daň z příjmů fyzických osob

 • smlouvy o zamezení dvojího zdanění a jejich základní principy
 • daňová rezidence fyzických osob a její určení podle nového pokynu GFŘ D-59
 • zdanění příjmů zaměstnanců – nerezidentů zaměstnaných českým zaměstnavatelem
 • home office v zahraničí a důsledky pro zaměstnance a zaměstnavatele, upřesnění podle pokynu GFŘ D-59
 • zdanění příjmů zaměstnanců vyslaných do ČR k českým společnostem
 • mezinárodní pronájem pracovní síly nebo služba
 • specifické kategorie zaměstnanců • vědci, akademičtí pracovníci, umělci a jejich zdanění
 • specifika stanovení základu daně u daňových nerezidentů • příjmy za práci v České republice a v zahraničí
 • smlouva o výkonu funkce = jednatel, člen statutárního orgánu (kdy aplikovat srážkovou a kdy zálohovou daň)
 • konkrétní příklady zdanění zaměstnanců - zdanění příjmů za práci v ČR a za pracovní cesty v zahraničí u daňových nerezidentů
 • stanovení základu daně – progresivní zdanění
 • benefity poskytované daňovým rezidentům a nerezidentům a jejich zdanění
 • specifická osvobození některých příjmů pro občany Ukrajiny přicházející do České republiky v souvislosti s válečným konfliktem
 • položky snižující základ daně u cizinců – daňových nerezidentů, jejich omezení
 • nároky na slevy na dani u cizinců - daňových nerezidentů a jejich omezení
 • roční vyúčtování a seznam nerezidentů
 • roční zúčtování – kdy ano a kdy ne

Vyslání zaměstnanců z ČR

 • směrnice o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb č. 96/71 a její praktické dopady na minimální pracovněprávní podmínky (odměna, limity vyslání, další minimální pracovněprávní podmínky, jako je délka dovolené pracovní doby odpočinku atd.)
 • vysílání řidičů podle speciální směrnice
 • notifikační povinnosti v zahraničí
 • cestovní náhrady (povinné srovnání náhrad v ČR a v zahraničí)
 • pojištění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zdanění vyslaného zaměstnance z ČR do zahraničí
 • zrušení záloh na daň v ČR (kdy automaticky, kdy na žádost)
 • povinnosti zaměstnanců, kteří jsou českými daňovými rezidenty
 • zamezení dvojího zdanění u českých daňových rezidentů • povinnost podání přiznání k dani z příjmů • dopady progresivního zdanění
 • DOTAZY na lektora můžete posílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).
 • FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: zaměstnavatele, personalisty, mzdové účetní, ale i auditory a daňové poradce.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor