Detail kurzu

Začínající účetní • účetnictví pro začínající i mírně pokročilé • 3denní kurz • 12., 15. a 16. 5. 2023 • prezenčně i on-line v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Kurz je pro omezený počet posluchačů. Účastníci obdrží materiály vypracované lektorem, ukázkové číslo časopisu Účetní a daně a odbornou publikaci "Podvojné účetnictví a účetní závěrka - průvodce podvojným účetnictvím k 1. 1. 2023" v ceně 749,- Kč (ANAG 01/2023) a všichni absolventi kurzu získají osvědčení o absolvování kurzu.

Obsah kurzu

1. den • 12. května 2023

 • vymezení předpisů vztahujících se k účetnictví • zákon o účetnictví, vyhlášky, české účetní standardy
 • obsah účetnictví, účetní období
 • účetní zásady
 • účetní osnova a účetní rozvrh pro podnikatele
 • metody oceňování
 • vnitřní účetní předpisy - směrnice
 • okamžik uskutečnění
 • cizí měna
 • zásadní změny z titulu změny zákona o účetnictví
 • účetní doklady a zápisy • účetní knihy
 • součásti roční účetní závěrky
 • dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • pořízení, odpisování, pozbývání, ocenění, evidence, základní kontrolní vazby, uvedení do provozu, technické zhodnocení a opravy

2. den • 15. května 2023

 • zásoby • druhy zásob, metody účtování, oceňování, pořízení a prodej
 • pokladna a banka • účtování, doklady, inventarizace
 • úvěry • zálohy • leasing
 • pohledávky • vystavení faktury, úhrada, evidence vystavených faktur, inventarizace ke konci účetního období, další operace s pohledávkami - postoupení, odpis, opravné položky, zápočet
 • dluhy, závazky • účtování přijatých faktur, evidence, dokladová inventarizace
 • účtování o zaměstnancích
 • ostatní pohledávky a závazky

3. den • 16. května 2023

 • náklady a výnosy - druhy, časové rozlišení
 • zjištění hospodářského výsledku
 • struktura vlastního kapitálu a účtování
 • inventarizace majetku a závazku k rozvahovému dni
 • sankce

DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)

FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: začínající a mírně pokročilé účetní a také pro ty, kteří se po delší době vracejí ke své profesi.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor