Detail kurzu

Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace v roce 2023 • aktuality, novinky a praktická doporučení • prezenčně i on-line v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

Program webináře:

Platná legislativa v roce 2023 • zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů

 • Schvalování rozpočtů p.o., metodika MFČR a kompetence ke změnám schválených údajů – určuje zřizovatel • povinnosti zřizovatele, povinnosti p.o., • výklady MFČR
 • Kontrola hospodaření příspěvkových organizací zřizovatelem, zákon o finanční kontrole, zákon o kontrole
 • zákon č. 250/2000 Sb.
 • zřizovací listiny • formy nabývaní majetku a daňové souvislosti
 • finanční hospodaření p.o. • hlavní a doplňková činnost • jak správně přičlenit režijní náklady • proč správně vykazovat náklady a výnosy na jednotlivé druhy činností, daňové dopady
 • právo nabýt dar nebo dědictví
 • porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele
 • P.o. a veřejné rejstříky • povinnost ukládat účetní závěrky • zápis p.o. do obchodního rejstříku
 • Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po změnách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 - metodika MFČR
 • Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle ČÚS č. 703
 • Účtování na fondech, zejména odvody z fondu investic zřizovateli, účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely dle zdroje fondu.
 • Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací.
 • Rezervní fond a jeho použití.
 • Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele
 • Schvalování účetní závěrky • jak postupovat v případech zjištěných významných chyb závěrek. Pojmy účetní HV x zlepšený HV, rozdělení zisku, jak s pomocí zřizovatele eliminovat ztrátu.
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí, účetní a ekonomické pracovníky příspěvkových organizací a jejich zřizovatele
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor