Detail kurzu

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních v podmínkách roku 2023 • aktuální informace • prezenčně i on-line v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Přednáška je zaměřena na výklad účetní a daňové legislativy týkající se hmotného a nehmotného majetku v podmínkách podnikatelských subjektů, zejména ve vazbě na aktuální změny v této oblasti a na časté problémy, se kterými se účetní jednotky setkávají ve své praxi.

Obsah kurzu

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • daňový pohled • Ing. Karel Kvítek

 • aktuální informace a současná platná legislativa
 • vymezení hmotného majetku dle jednotlivých kategorií
 • pořízení hmotného majetku
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • stanovení vstupní ceny pro účely odpisování
 • zahájení odpisování • jednotlivé způsoby odpisování • možnosti přerušení odpisování • technické zhodnocení hmotného majetku a jeho odpisování
 • drobný hmotný majetek a jeho uplatnění do daňových výdajů
 • vliv dotací, darů a příspěvků na stanovení vstupní ceny pro účely daňového odpisování
 • hmotný majetek ve spoluvlastnictví
 • způsoby vyřazení hmotného majetku
 • změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku 2023
 • zvýšení hodnotové hranice pro samostatné movité věci
 • možnost uplatnění mimořádných odpisů
 • zrušení kategorie nehmotného majetku z daňového pohledu
 • dotazy • diskuze

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek • účetní pohled • Ing. Vladimíra Jordová

 • právní úprava dlouhodobého majetku
 • změny v oblasti hmotného a nehmotného majetku v novele zákona o dani z příjmů
 • dlouhodobý hmotný majetek • dlouhodobý nehmotný majetek
 • drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
 • pořízení dlouhodobého majetku • ocenění dlouhodobého majetku
 • opravy vs. technické zhodnocení dlouhodobého majetku • odpisování dlouhodobého majetku (odpisový plán, účetní odpisy)
 • opravná položka k dlouhodobému majetku • vyřazení dlouhodobého majetku
 • směna majetku • zbytková zůstatková cena
 • interpretace Národní účetní rady
 • odložená daň
 • základní vymezení majetku a charakteristiky jednotlivých položek majetku
 • hmotný majetek vyloučený z odpisování • pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku • způsoby ocenění majetku u účetní jednotky • vstupní cena majetku
 • dotace
 • vklad majetku do obchodních společností
 • zařazení majetku do odpisových skupin • odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 • majetek pořízený formou finančního leasingu, postoupení finančního leasingu, předčasné ukončení finančního leasingu
 • leasingové podmínky • délka pronájmu
 • odpisy dlouhodobého nehmotného majetku • délka odpisování dlouhodobého nehmotného majetku
 • drobný nehmotný a hmotný majetek
 • inventarizace majetku
 • účtování dlouhodobého majetku z pohledu zákona o účetnictví a účetních předpisů
 • diskuze • odpovědi na dotazy
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce • u prezenčních ji obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: pracovníky účtáren, ekonomy, techniky, kteří chtějí dobře spolupracovat s účetními. • Po celou dobu semináře Vám budou k dispozici oba lektoři.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor