Detail kurzu

Bezpečnost práce a požární ochrana v kostce • aktuálně pro rok 2023 • prezenčně i on-line v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: objasnění veškerých nařízených povinností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.   

Obsah kurzu

Legislativní požadavky v oblasti bezpečnosti práce • ucelený přehled

 • Pracovnělékařské služby aktuálně
 • základní požadavky
 • novela vyhlášky o PLS s účinností od 1. ledna 2023
 • příklady z praxe

Odpovědnost zaměstnavatele při pracovních úrazech

 • postupy dle platné právní úpravy
 • zkušenosti z praxe

Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků

 • nové Nařízení vlády č. 390/2021 Sb.,
 • navazující legislativa

Provoz vyhrazených technických zařízení

 • požadavky dle stávající legislativy
 • Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, účinnost od 1. 7. 2022
 • navazující prováděcí předpisy

Požární ochrana v kostce

 • požadavky platné právní úpravy
 • kontroly PBZ
 • nejčastější nedostatky při kontrolách a jejich řešení
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Cílová skupina

Určeno pro: osoby odborně způsobilé v prevenci rizik, personalisty, vedoucí pracovníky, jednatele a majitele firem, fyzické osoby, osoby odpovědné za plnění povinností vyplývajících z příslušné legislativy, manažery a všechny osoby přicházející do styku s evidencí pracovních úrazů
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor