Detail kurzu

Mzdové účetnictví 2023 • problematické výpočty, náprava případných chyb a konzultace obtížných případů • prezenčně i on-line v Olomouci

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cíl: na semináři probereme řadu problematických příkladů, s kterými se v praxi můžete setkat. Budete moci konzultovat svoje konkrétní obtížné případy. Lektor vám připraví obsáhlý materiál s celou řadou ukázek mzdových výpočtů, a případné řešení náprav jejich chyb.

Obsah kurzu

Program semináře:

mzda, plat, odměna z dohod, a odměny statutárů

 • určování výše mzdy a různé její formy – správné postupy zaměstnavatelů, časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští ( princip rovnosti odměňování – „za stejnou práci stejná odměna“ • raktické ukázky pochybení zaměstnavatelů při stanovení výše mzdy
 • zásadní informace při určování platu u zaměstnavatelů uvedených v § 109 Zákoníku práce ( zařazení zaměstnanců do platové třídy, a stupně uznatelné praxe ), časté chyby při určování stupně uznatelné praxe, problémy u zaměstnanců ve školství, a v sociálních službách
 • komplexní výklad – dodržení zásad při uzavírání dohodo provedení práce, a pracovní činnosti ( obsah, limit odpracovaných hodin, určování výše odměny § 110 - § 112 Zákoníku práce,) na co se zaměřují kontrolní orgány, a časté chyby, kterých se zaměstnavatelé dopouští • odměny statutárů a dopady na odvod přímých daní
 • zákonné příplatky ke mzdě, platu, nebo odměně – praktické výpočty a ukázky chybných postupů při poskytování příplatků • pracovní pohotovost, dělená směna, zvláštní příplatek, příplatek za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah – zvláštnosti těchto specifických zákonných příplatků • nenárokové složky • chyby při poskytování příplatků a jak řešit případnou nápravu

průměrný výdělek

 • komplexní výklad výpočtu průměrného výdělku – specifická určení průměrného výdělku, kde nejčastěji zaměstnavatelé chybují, průměrný výdělek u dohod, a případně statutárů • pracovní úrazy a zjištění průměrného výdělku • důležitost správného stanovení průměrného výdělku, ve kterých případech mohou zaměstnavatelé chybovat

srážky ze mzdy, platu, odměny v roce 2023

 • příjmy, ze kterých se musí provádět srážky • dohody o srážkách ze mzdy, platu, odměny podle zákoníku práce a občanského zákoníku • postup výpočtu srážky podle občanského soudního řádu • pořadí provádění srážek – přednostní/nepřednostní pohledávky • datová schránka a určení pořadí pohledávek • praktické ukázky výpočtu, problémy spojené se složitostí výpočtu a určování pořadí uspokojení jednotlivých pohledávek

výpočty pojistného na sociální pojištění a zdravotní pojištění – novinky pro rok 2023

 • první poznatky při uplatňování slev na pojistném, případové studie variant, kdy lze uplatnit slevu na pojistném, předepsané tiskopisy • odvod pojistného u zvláštních skupin poplatníků pojistného – malý rozsah, statutáři, pojistné u zaměstnavatelů v záchranných složkách – hasiči, a záchranné zdravotnické složky • termíny odvodu pojistného, případné pokuty, penále, „návrh milostivého léta“ v oblasti odpuštění hradit příslušenství z nedoplatků pojistného, a případných uložených pokut • specifické výpočty pojistného u zdravotního pojištění – kategorie poplatníků, specifické kódy, princip minimálního vyměřovacího základu a odvod pojistného – pojmy dopočet a výpočet pojistného do minimálního vyměřovacího základu a z minimálního vyměřovacího základu • opravné přehledy o odvodu pojistného při zjednání nápravy chybně odvedeného pojistného
 • názorné příklady výpočtu pojistného, včetně případných oprav

daň ze závislé činnosti v 2023

 • formy daně – srážková, zálohová • zjištění základu daně • výpočet mzdy, platu, do základu daně • slevy na poplatníka, daňová zvýhodnění na děti poplatníka • daňový bonus • tiskopisy pro rok 2023 • samotný odvod daně zálohové a srážkové, termíny • celá řada názorných postupů
 • uprchlíci – Ukrajinci a uplatnění slev a případných daňových zvýhodnění

další důležité informace

 • uprchlíci – a prodloužení jejich pobytu v rámci prodloužení Zákona Lex Ukrajina do 31.3.2023 • postupy podávání žádostí o registraci k prodloužení pobytu – pokyn Ministerstva vnitra • povinnosti uprchlíků 9 další možné prodloužení pracovněprávních vztahů občanů Ukrajiny – uprchlíků
 • zásadní změny vyhlášky 79/2013 Sb., vyhláškou 452/2022 od 1.1.2023 o provádění pracovně lékařských prohlídek – dohlídky pracovišť, periodické pracovně lékařské prohlídky a další změny v příloze k této vyhlášce • ukázka vnitřního firemního předpisu o postupech při pracovně lékařských prohlídkách podle novelizované vyhlášky
 • nejčastější dotazy a následné odpovědi při poskytování stravenkového paušálu pro rok 2023 • podmínky ve vazbě na daňovou uznatelnost, vnitřní firemní předpis ke stravenkovému paušálu.
 • základní informace o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání – praktická aplikace – Zákoník práce § 105, Nařízení vlády 170/2014 Sb., o evidenci a řešení pracovních úrazů • správné řešení této škodní události – povinnosti zaměstnavatele a poškozeného zaměstnance • měny u náhrad za újmu na zdraví od roku 2023 9 ukázka vnitřního předpisu o postupech při řešení pracovních úrazů a nemocí z povolání

DOTAZY na lektora můžete poslílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi).

FAKTURY zasíláme e-mailem v den konání webináře, při prezenční formě je obdržíte v den konání u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a zaměstnance, kteří chtějí zpracovávat mzdovou agendu v souladu s platnými příslušnými předpisy
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor