Detail kurzu

Účetní závěrka podnikatelů za rok 2022 -- školení bude realizováno prezenčně i ONLINE

NOVATIS s.r.o.

Popis kurzu

jak na účetní závěrku podnikatelů za rok 2022 podnikatelů

Obsah kurzu

OBSAH SEMINÁŘE:

 •  Povinnost inventarizace dle zákona o účetnictví, náležitosti inventarizačních protokolů, účtování o inventarizačních rozdílech, inventarizace z pohledu DPH –náležitosti likvidačních protokolů
 •  Účetní a daňové odpisy
 •  Opravné položky k pohledávkám–účetní a daňový pohled, včetně problematiky cizích měn
 •  Rezervy účetní a daňové
 •  Časové rozlišení nákladů a výnosů včetně cizoměnových
 •  Dohadné položky
 •  Náklady a výnosy z pohledu daně z příjmů( daňové a nedaňové) – časté chyby a omyly
 •  Kursové rozdíly
 •  České účetní standardy
 •  Interpretace NÚR týkající se probírané problematiky hlavně se zaměřením na cizí měny v účetnictví :

 

 •  I – 18 Dohadné položky v cizí měně
 •  I-37 Časové rozlišení a cizí měna
 •  I-43 Poskytnuté zálohy v cizí měně
 •  I-47 Přijaté zálohy v cizí měně

Přednáší:      Ing. Dana VANKEOVÁ, certifikovaná účetní, členka HV SÚčlenka

                                                        Komory certifikovaných účetních

        

   Termín:     19. ledna 2023 / čtvrtek / od 8.30 8.00 prezence /

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                        i  ONLINE

       Cena:    2300,-Kč  /vč.DPH/

Účastnický poplatek se nevrací. Nebudete-li se moci semináře zúčastnit, pošlete náhradníka.

Pokud se na seminář přihlásí 2 a více účastníků z jedné organizace či firmy, bude základní

účast. poplatek snížen o 200,-Kč za každého posluchače. Členové SVAZU ÚČETNÍCH mají

nárok na slevu 100 Kč.

Cena zahrnuje účastnický poplatek, kávu nebo čaj, minerálku, bagetu nebo chlebíček,

zákusek, materiály lektora.

 

Kontaktní údaje na organizátora semináře:

NOVATIS s.r.o., Masarykovo náměstí 1484, 530 02 Pardubice

IČ: 27509974                DIČ: CZ27509974

Mail: seminare.ekonomika@seznam.cz     

Telefon: +420722546496, +420727855400

Bankovní spojení: 181925693/0600 MONETA  MONEY Bank a.s.

 

 


Cílová skupina

finanční účetní 
Poznámka k ceně

v případě účasti dvou a více osob z jedné organizace sleva 200 Kč za každého účastníka

Kontaktní osoba

Martin Bauer
722546496
seminare.ekonomika@seznam.cz

Hodnocení
Organizátor