Detail kurzu

OIP - Aktuality v pracovním právu a v inspekční činnosti v roce 2022 /školení bude realizováno prezenčně i online /

NOVATIS s.r.o.

Popis kurzu

Upozornění!  školení bude realizováno prezenční formou  i online / tj.  webinář/

Účastníky  prosíme, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výukysi zvolí.

Abychom těm, co se zúčastní online, mohli poslat přihlašovací

kódy do webináře a materiály k namnožení.

Děkujeme vám.

Obsah kurzu


Program:

  1. Novelizace zákoníku práce v důsledku transpozice nově přijatých Směrnic EU
  2. Flexibilní formy zaměstnání
  3. Flexibilní rozvrhování pracovní doby
  4. Aktuality a nejčastější a opakovaná porušení zákoníku práce ze strany zaměstnavatelů v oblasti PVP, podněty zaměstnanců
  5. Vybraná judikatura a případy z praxe zaměřené na pracovněprávní problematiku

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli

jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše

vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište

do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:     Mgr. Jana HLADÍKOVÁ, vedoucí oddělení inspekce III, Oblastní inspektorát práce

pro Královéhradecký kraj a Pardubický kraj se sídlem v Hradci Králové

 

   Termín:     26. října 2022 / středa / od 8.30 / 8.00 prezence/

      Místo:     Zasedací místnost T-STRING a. s., Masarykovo nám. 1484, Pardubice

                      i online

       Cena:    2300,-Kč/včetně DPH/

 


Cílová skupina

personalisté, majitelé firem, mzdové účetní

Kontaktní osoba

Martin Bauer
722546496
seminare.ekonomika@seznam.cz

Hodnocení
Organizátor