Detail kurzu

CESTOVNÍ NÁHRADY v roce – 2022 /2023 Cestovní náhrady podle aktuálního znění právních předpisů- aktuality a změny od ledna 2023 školení bude realizováno prezenčně i online

NOVATIS s.r.o.

Popis kurzu

Cestovní náhrady se špičkovou odbornicí na problematiku

Upozornění!   Školení bude realizováno prezenční formou i online / tj.  webinář/

Žádáme účastníky, aby nám sdělili, kterou z nabízených forem výuky si zvolí.  

Vybranou formu školení prosíme napsat na přihlášce do kolonky „další účastníci“.  

Abychom těm,co se zúčastní online mohli poslat přihlašovací kódy do webináře a

materiály k namnožení.

Obsah kurzu

Právní vymezení problematiky cestovních náhrad.

Základní ustanovení zákoníku práce týkající se cestovních náhrad.

Základní ustanovení daně z příjmů fyzických osob týkající se cestovních náhrad.

Kdy se jedná o pracovní cestu.

Sjednání pravidelného pracoviště.

Typy cestovních náhrad.

Podmínky pracovní cesty.

Zahraniční a tuzemské pracovní cesty.

Zaměstnanci vyslaní v rámci poskytování služeb

Příklady - výpočet stravného při pracovní cestě v tuzemsku včetně krácení. Včetně poskytnutí bezplatného jídla.

Stravné, stravenkový paušál, stravenky

Náhrady jízdních výdajů u zaměstnanců i podnikatelů. Včetně možnosti uplatnit paušální výdaj na PHM.

Rozdíly u poskytování cestovních náhrad v pracovním poměru a při pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

Náhrady při přeložení a přijetí zaměstnance.

Vedlejší výdaje pracovní cesty.

Paušalizace cestovních náhrad.

Stravné při pracovní cestě v zahraničí s příklady.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí.

Pracovní doba při pracovních cestách.

Neplatný právní úkon - zaměstnanec.

Odvolání z dovolené.

Vazba na zákoník práce.

„Knihy jízd“.

Kurzy pro přepočet měn při vyúčtování.

Rozdíly mezi cestovními výdaji u zaměstnanců a fyzických osob podnikatelů (SVČ).

Stručně problémy se silniční daní při pracovních cestách.

     Nejčastější chyby při uplatňování cestovních náhrad.

     Aktuality a změny  k 1.1.2023

 

Komora auditorů České republiky a organizátor tohoto semináře NOVATIS s.r.o. mají uzavřené  

Memorandum o spolupráci v oblasti vzdělávání statutárních auditorů. 

Tudíž členové Komory auditorů ČR mohou v souladu s vnitřními předpisy Komory auditorů mít tento či jakýkoli

jiný seminář uznán pro potřebyjejich kontinuálního profesního vzdělávání. Pokud se budete prosím hlásit na naše

vzdělávací akce a seminář budete mít pro potřeby kontinuálního vzdělávání u KA ČR, tak nám tuto informaci napište

do přihlašovacího formuláře přes tyto www a to do kolonky "další účastníci". Postačí napsat např. poznámku

"pro kontinuální vzdělávání na KA ČR". Děkujeme. Toto platí i pro ostatní semináře pořádané NOVATIS s.r.o.

 

Přednáší:       Ing. Iva RINDOVÁ, Finanční úřad pro Královéhradecký kraj

Termín:          14. října 2022 /pátek / od 8.30 hod. (8.00 prezence)                  

Místo:             Zasedací místnost T-STRING a.s., Masarykovo nám. 1484 Pardubice

                        i ONLINE

Cena:             2300,-Kč /včetně DPH/

 

Cílová skupina

finanční a mzdové účetní
Poznámka k ceně

cena je buď za webinář včetně zaslaných podkladovýcm materiálů nebo za seminář včetně podkladových materiálů a drobného pohoštění

Kontaktní osoba

Martin Bauer
722546496
seminare.ekonomika@seznam.cz

Hodnocení
Organizátor