Detail kurzu

Online příprava na profesní zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině

AM Solvo s.r.o.

Popis kurzu

Cyklus webinářů Vás připraví na profesní zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině (kód: 69-073-M). Složením zkoušky získáváte kvalifikaci pro práci v dětské skupině na pozici chůva.  Dle novely o dětských skupinách je poskytovatel povinen zajistit, aby činnost, kterou se uskutečňuje výchova a péče o dítě v dětské skupině, byla vykonávána alespoň 1 pečující osobou s odbornou způsobilostí ve zdravotnické oblasti nebo profesní kvalifikací Chůvy pro děti v dětské skupině. (pro poskytovatele, jimž oprávnění vzniklo před 30. 9. 2021, platí až od 1. 10. 2024). Pro absolventy zkoušky Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky nabízíme realizaci jen té části zkoušky, která je nová (v rámci uznatelnosti kompetencí).
Obsah kurzu

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů. Poskytování první pomoci dítěti/dětem. Orientace v běžných onemocněních dětského věku, epidemiologii a hygieně. Orientace v somatologii člověka se zaměřením na dětský věk. Bezpečná manipulace s kojencem od 6 měsíců věku. Vedení dítěte k hygienickým návykům. Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte. Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí. Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska Uplatňování znalostí o vývojových etapách a podpora sociálně emočního vývoje dítěte v raném věku. Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám. Orientace v podmínkách poskytování služby péče o dítě v dětské skupině. Orientace v provozních a hygienických pravidlech při práci s dětmi v dětské skupině.

Cílová skupina

zájemci o práci v dětské skupině na pozici chůva, stávající zaměstnanci, kteří si s odkazem na novelu zákona potřebují doplnit kvalifikaci


novely zákona potřebují doplnit kvalifikaci

Kontaktní osoba


777327155
stratilova@amsolvo.cz

Hodnocení
Organizátor