Detail kurzu

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole v podmínkách roku 2022 • aktuální znění • praktická aplikace ve veřejné správě • prezenčně v Olomouci i on-line

ANAG, spol. s r.o.

Popis kurzu

Zkušený lektor vás podrobně seznámí s danou problematikou.

Obsah kurzu

 • Legislativní rámec v roce 2022 – zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č. 416/2004 Sb., změny u dotací poskytovaných Regionálními radami, nově pro příjemce těchto dotací – oprávnění provádět kontroly, změny v systému promíjení odvodů a sankcí nově od roku 2022
 • Zpracovatelé a odesílatelé ročních zpráv, náležitosti roční zprávy v metodice MFČR, aktuální výklady, vzhledem ke struktuře roční zprávy nutno upravit programy kontrol
 • Informace MFČR a MVČR, metodická pomoc Centrální harmonizační jednotky – aktuální informace
 • Zákon o finanční kontrole • vymezení pojmů, obecná formulace finanční kontroly, cíle finanční kontroly, organizační zajištění finanční kontroly
 • Veřejnosprávní kontrola • Zákon o kontrole • Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu • VSK u zřízených p.o.
 • Vnitřní kontrolní systém • povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců, předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola, záznam o kontrole, praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky, příklad řídící kontroly u výdajů, příklad řídící kontroly u příjmů
 • Systém vnitřních směrnic • příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky • Aktualizace směrnic
 • Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost • Souhrnné informace o zjištěních uvedených v ročních zprávách a v informacích předaných MFČR
 • Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole
 • Shrnutí • workshop • závěr
 • DOTAZY na lektora můžete posílat během semináře přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem během semináře nebo je obdržíte u prezence

Cílová skupina

Určeno pro: vedoucí orgánů veřejné správy, kteří jsou ze zákona zodpovědní za zavedení všech povinností nastavených zákonem o finanční kontrole, dále pro všechny vedoucí i ostatní pracovníky veřejného sektoru (ÚSC, p. o., o. s. s), pracující na všech úrovních, např. v oblasti zavádění vnitřního kontrolního systému, v oblasti rozhodování o přijetí nebo poskytnutí dotací, v oblasti zajištění systému kontrol žadatelů i příjemců u poskytovaných dotací, v oblasti zajištění systému vnitřních kontrol plnění všech podmínek nastavených poskytovatelem u přijatých dotací, v oblasti kontrol hospodaření zřízených příspěvkových organizací. Přínosný bude také pro auditory nebo jiné osoby zabývajícími se kontrolami v oblasti veřejné správy.
Poznámka k ceně

Sendvič (Bageta), káva, čaj, nealko.

Kontaktní osoba


585757421
valentova@anag.cz

Hodnocení
Organizátor